Реставрираха стенописите на два старинни храма в Кюстендилско

Снимки: Личен архив

Монах обитавал „Св. Архангел Михаил“ в село Горановци

Завърши реставрацията на стенописите на два старинни храма в Кюстендилска духовна околия. През месец септември в Министерството на културата бяха подписани договори за отпускането на финансови средства за реставрация на стенописите на храм "Св. Параскева" в с. Таваличево и храм "Св. Архангел Михаил" в с. Горановци.

След усилената работа на специалистите реставрационните дейности бяха завършени успешно, а комисия от представители на Министерството на културата, Община Кюстендил и на Националния институт за недвижимо културно наследство направи проверка. „Благодарим на всички, които се потрудиха за възстановяването на стенописите на двете български светини и съхраняването на българското духовно и историческо богатство“, обявиха от Кюстендилска духовна околия.

От там посочиха, че късносредновековният храм "Св. Параскева" е бил изграден по време на османското робство в периода XVI-XVII в. Изпълнявал е функциите на енорийски храм на средновековното село Таваличево, записано в турските документи като Тавалич. Относно датировката на храма има и други мнения. Според „Енциклопедия на Западна България“ (изд. БАН, 1961 г.) той е построен през XIV в., преди завладяването на България от османлиите.

През 60-те години на XX в. църквата „Св. Петка“ е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.38/1972 г.).

„Преди години стенописите са били проучвани, правени са проби - сондажи, но реставрацията им така и не била започната. Оставени частично разкрити, ценните стенописи - произведения на българското средновековно монументално изкуство, са се рушили в продължение на години“, обясниха духовниците.

По отношение на средновековния храм „Св. Архангел Михаил“, времето на възникване на храма е спорно. Най-вероятно е изграден през XIII век, за което свидетелства намереният в непосредствена близост монетен материал. При археологически разкопки, проведени в периода 1983 - 1987 г. под ръководството на археоложката Живка Въжарова, се установява че храмът е издигнат в границите на антично и средновековно селище. При проучванията се изяснява, че църквата е изградена върху основите на по-ранен храм, датиращ вероятно от раннохристиянската епоха (IV – VI в.). Някои изследователи предполагат, че старият храм е бил разрушен в XII век, по време на печенежките нашествия.

По-късно средновековният храм „Св. Архангел Михаил“ става съборен храм на малък манастир. Не са запазени исторически данни за времето на основаването му. За него научаваме от подробния османски регистър за Кюстендилския санджак от 1570 - 73 г., в който е описан като действащ и заедно със с. Горановци е в състава на нахията Ълъджа (Кюстендил). В османския опис манастирът е записан под същото име - „Архангел“, като по това време в него е живял един монах.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK

//