Изпълняваме ли "нареденото" от ЕС?

Снимка: Infomreja.bg

Общо 162 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 30 септември 2021 г.

С мерките, заложени в Плана, се въвеждат директиви на Европейския съюз, осигурява се прилагането на Учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС, както и подготовката на позициите на Република България за заседания на Съвета на ЕС.

Общо 162 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември, като от тях са изпълнени 99 мерки. Неизпълнени са 63 мерки, което представлява 38,9%.

От неизпълнените мерки 40 са законопроекти. Натрупването на законопроекти, неприети в срок, се дължи на дългата липса на действащо Народно събрание. Необходимо е ускоряване на разработването и приемането им от Министерския съвет, за да могат те да бъдат внесени за разглеждане в новото Народно събрание веднага след неговото конституиране.

Общо 31 изоставащи мерки са свързани с 36 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС. 29 от тези мерки са неизпълнени към 30 септември 2021 г., а по две от тях все още не е настъпил срокът за изпълнение.

23 директиви на ЕС в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) са със срок за въвеждане до края на месец ноември 2021 г., като на 7 от директивите срокът за въвеждане е бил до 31 май 2021 г. 17 директиви ще бъдат въведени чрез законови промени, а 7 от тях вече са били разгледани от Министерския съвет, но поради липсата на действащо Народно събрание, страната ни не може да изпълни ангажиментите си.

Ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2021 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf