Инвестиции в Благоевград или мисия невъзможна... досега

Снимка: Infomreja.bg

Как Общината ще привлече инвеститори

Ключовата дума във всички предизоборни кампании и кметски мандати в Благоевград е „инвестиции“.

Винаги се е говорило и ще продължи да се обсъжда темата за това кой и какво инвестира в общината, която според статистиката вече е на последно място по работна заплата в страната, а причината е именно – липсата на инвестиции на местния пазар.

През годините бяха предлагани буквално екстравагантни идеи за привличане на повече инвестиции. Основната бе обаче изграждането на индустриална зона – все на различни терени, която сега в застой като проект.

В управленската програма на кмета са заложени следните мерки за привличане на инвеститори в града:

Идентифициране  на уникалните предимства на Благоевград като инвестиционна дестинация, като се подчертаят секторите с висок потенциал за развитие, както и потенциалът на града — дом на два университета. Разработване на маркетингови материали, брошури, уебсайт и презентации, които да представят предимствата и възможностите за инвестиции в града.

Провеждане на форуми, конференции и семинари, които да срещнат потенциалните инвеститори с възможностите за инвестиции в Благоевград.

Покана на ключови участници от бизнеса, правителството и академичната общност, за да споделят опит и да предложат перспективи за развитие на инвестициите.

Установяване на бизнес-партньорства:

Активно сътрудничество с местни, национални и международни бизнес организации и платформи за инвестиции, за да се привлекат нови инвеститори и да се създадат партньорства за развитие на бизнеса в града.

Осигуряване на подкрепа за предприемачите и старт-ъпите чрез програми за финансова подкрепа и бизнес насоки.

Сътрудничество с държавни агенции: Работа с агенции за насърчаване на инвестициите за привличане на инвеститори, както чуждестранни, така и вече налични на големите пазари — София и Пловдив.

Ще стартираме инициативата „Ела си в Благоевград“, като чрез нея целим да създадем подходяща среда да поканим хората, които са напуснали града, но търсят възможности да се върнат.

Подобряване на инвестиционната инфраструктура и административно обслужване:

Инвестиране в подобряване на инфраструктурата в области като транспорт, комуникации, енергийна ефективност и образование, които са от ключово значение за инвестиционния климат;

Безупречно административно обслужване, за да се предостави по-високо качество на услугите към инвеститорите;

Изпълнение на програмата за управление на общинска собственост в подкрепа на настоящи и бъдещи инвеститори;

Изработване на план за използване на съществуващи и развитие на нови индустриални зони;

Създаване на co-working пространства за ученици, студенти и младежи за работа на разстояние.

А какво казва Националния статистически институт?

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2022 г. възлизат на 502.8 млн. евро по текущи цени, което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.7% и съответно 2.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 211.3 млн. евро, или с 5.0% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 164.0 млн. евро, което е със 7.0% повече в сравнение с 2021 година.

И през 2022 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Петрич - 222.4 млн. евро, или 44.2% от общия обем. Спрямо 2021 г. относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта се запазва същият.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 1 266.2 млн. лв., или със 74.9% повече в сравнение с 2021 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 228.3 млн. лв., като при нежилищните и жилищните сгради е отчетено увеличение съответно със 74.5% и 9.8% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 37.9 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 64.4%, а на жилищни сгради 35.6%.

През 2022 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 272.1 млн. лв., като нарастват с 37.3% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 40.5%, а от строителство на нежилищни сгради - 59.5% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 89.1% спрямо 2021 г. и достигат 994.1 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 60.9%, следван от „Други“ - 31.3%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//