Бюрото по защита на застрашени лица става второстепенен разпоредител с бюджет към МП

Снимка: МП

Това прие днес Министерският съвет с Постановление

Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, което се преобразува в самостоятелна организационна структура - ,,Бюро по защита на застрашени лица” към министъра на правосъдието, се определя за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Това прие днес Министерският съвет с Постановление.

Постановлението е изготвено във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП). С приетите изменения и допълнения се въвежда ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, който ще предостави на правоприлагащите органи необходимия инструментариум за постигне на определените от закона цели.

С приемането на акта ще се осигури изпълнението на предвиденото в ЗЗЛЗВНП и организационното преминаване на Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd