78 СУ "Христо Смирненски", град Банкя - училище на бъдещето

Снимки: 78 СУ "Христо Смирненски" - гр. Банкя

През настоящата учебна година училището работи по 8 национални програми и проекти на МОН

Всяко поколение, независимо от времето, винаги отправя тревожен поглед към бъдещето, защото то ще очертае живота на най-ценното за всички – децата. В динамичното ежедневие на съвременния свят обществото ни търси спокойна среда, творчески решения на постоянно възникващите проблеми, разчупване на рутината сред изобилието от различни начини на комуникация и прилагането на  иновации във всички области на живота. Всичко това трябва да побере в себе си и едно съвременно училище, в което да растат и да се развиват като бъдещи граждани на света нашите деца.

Красивият и щедро надарен от природата град Банкя е любимо място за отдих не само за столичани, малкият град е предпочитан и от все повече ученици, които са привлечени от спокойната и красива архитектурна среда на града. Банкя има привилегията да бъде и мястото, в което може да се открие училището на бъдещето в днешния ден.

Кацнало като бяла птица на върха на един от окъпаните в слънце хълмове в центъра на града, 78. Средно  училище „Христо Смирненски“ е разположено на огромна площ. Със своите 15 906 кв.м територия, то се определя като най-голямото училище на Балканския полуостров. Състои се от 9 корпуса, 64 класни стаи, 8 специализирани кабинета за обща и допълнителна подкрепа, 2 компютърни зали, 2 физкултурни салона, модерен мултимедиен кабинет, тържествена зала с професионално оборудвана сцена, полигон по безопасност на движението по пътищата, кабинет по религия, библиотека, плувен басейн и изложбена зала, която едновременно съхранява  историята на училището, но е отворила страница и към модерното съвременно образование.

Сградата е санирана и боядисана в различни цветове, оформящи отделните корпуси, като същевременно е гарантирана  и  нейната енергийна ефективност. Коридорите са просторни и светли. С много въображение и постоянство, ученици и учители са ги превърнали във визуален разказ за България и Европа.

За своята самоподготовка учениците ползват голяма съвременна библиотека и кабинети с интернет свързаност. Модерна озвучителна уредба дава възможност за връзка с всички класни стаи. Вместо традиционния звънец, подбрани мелодии известяват началото и края на учебния час.

Училището има свой химн, а учениците – униформи. По случай 125-годишния юбилей училището има ново училищно знаме, ръчно извезано, дарено от Училищното настоятелство на 78. СУ „Христо Смирненски“ и осветено на 1 ноември 2012 година.

От учебната 2017/2018 78. СУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище.

В края на 2019 година 25 кабинета и голям брой класни стаи за учениците от началния етап на образованието, както и кабинетите по български език и литература и по чужди езици, са оборудвани с мултимедийни устройства и компютри за съвременно обезпечаване на учебния процес. Учениците с удоволствие използват новите възможности, които разтварят пред тях широко вратите към познанието и света, превръщайки ги във все по-мотивирани и осъзнати млади хора.

През настоящата учебна година училището работи по 8 национални програми и проекти на МОН, а учениците с желание участват в регионални, областни и национални състезания и конкурси и се представят все по-успешно.

Днес този модерен храм на науката приютява 742 ученици в дневна форма на обучение, а родителите на 407 от тях са избрали децата им да прекарват повече време в уютната и приветлива среда на групите за целодневна организация, осигурена от грижите на млади, висококвалифицирани и мотивирани учители, които влагат много от своята позитивна енергия и любов към тях. Училището е дало възможност на 29 ученици и деца да се обучават в самостоятелна форма, а 3 ученици с изявени дарби и потребности – в индивидуална форма на обучение. За едно общество е важно и това как се отнася то към тези, за които трябва да се полагат извънредни грижи. Тук  екип от специалисти осигурява щастлива среда за учене и на 27 деца със специални образователни потребности.

За учебната 2020/2021 година успешно е реализиран и държавният план-прием. Учениците в VIII клас се обучават в две паралелки – едната с професия „Изпълнител на термални процедури“, отговаряща на визията и нуждите на град Банкя като курортен център, а втората - с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, попада в STEM направлението и е подчинена на стратегията за развитие на 78. СУ „Христо Смирненски“.

Образователната среда в рамките на училището се стреми към това да даде свобода на учениците да проявят своите заложби и да бъдат креативни. Както местонахождението, така и училищната база предполагат една спокойна атмосфера, в която учениците да могат да постигат оптимални резултати по време на своето обучение.

Основните цели за постигане на качествен образователно-възпитателен процес са повишаване на мотивацията на учениците и стремеж към високи постижения в различните области на науката, осъществяване на интердисциплинарност чрез изобилие от междупредметни връзки и различни начини на комуникация, включително в мултикултурна среда, защото създаването на една модерна образователна среда изисква постоянно обновяване на педагогическия подход в обучението.

Изхождайки от тази концепция, е разработен и проект за съвременен STEM център, който да бъде обособен като „Център по природни науки, изследвания и иновации“. От гледна точка на физическата среда, този център ще обхваща 3 отделни пространства и едно прилежащо фоайе. Трите пространства са концептуално и архитектурно обособени, за да изпълняват своята конкретна роля в учебния процес.

Първото пространство ще бъде използвано като лекционна зала, ще бъде осигурено и  пространство за индивидуална работа. Мястото ще бъде оборудвано с технологии в помощ на учителя – интерактивен дисплей. Работните места на учениците – със специални компютърни конфигурации, позволяващи триизмерна визуализация на изучваните концепции.

Второто пространство ще бъде обособено като практическа лаборатория за експериментална дейност. То ще бъде оформено като „огнище“, което да позволява работа по групи и учене чрез правене. Освен провеждането на експерименти по физика и химия, тук ще бъдат добавени и технологии, които да обезпечат обучението на децата в областите роботика и програмиране.

Третото пространство ще бъде „иновационен хъб“. То ще бъде оборудвано с технологии, насочени към развитие на креативността и творческия процес. Тук учениците ще имат максимална свобода да творят в една дигитална и недигитална среда, както индивидуално, така и по групи.

Цялостният център ще бъде обезпечен с високоскоростен Wi-Fi. Също така се предвижда и засилено внедряване на облачна платформа, която да улесни комуникацията и обмяната на информация между учители и ученици, както в центъра, така и извън него.

Три от кабинетите в училище вече са оборудвани с иновативни и съвременни интерактивни дисплеи, които предполагат дигитализация на учебния процес по модел на фронтално обучение и спомагат за повишаване на ефективността му. Иновацията е насочена към всички ученици.

Изградена е и виртуалната zSpace® лаборатория с интерактивен дисплей, който работи в комбинация с учебен и презентационен софтуер mozaBook Classroom и в комбинация с учителска работна станция zSpace® AIO. По този начин е изградено фронталното учебно-презентационно пространство за преподавателя чрез интерактивния дисплей, което той да използва за предаване на теоретичното учебно съдържание по един интересен, ефективен и интерактивен начин. Софтуерните приложения са практически и симулационно ориентирани, което стимулира изследователския подход при обучението, както и критичното мислене.

Днес, със своята 133-годишна история, носеща пламъка на просветителския дух на Възраждането ни, 78. Средно училище „Христо Смирненски“, град Банкя, разтваря обятия за всички, устремени към знанието, което да покаже не само какво ни свързва с миналото, а и да ни изведе към нови, необятни и мечтани бъдещи хоризонти на човешкия напредък, в който творци ще са нашите деца.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK