Масово гората в Разложко и Петричко се сече, ЮЗДП отвръща на удара

Снимка: Infomreja.bg

Проверки, засилен контрол и множество нарушения откри Предприятието

Все по-чести стават нарушенията, свързани с незаконен дърводобив.

И дали заради липса на средства за закупуване на дърва за огрев, или с цел търговия, съвместни проверки на ЮЗДП и МВР показват, че нарушители има, а понякога те са и агресивни.

Случай на ударен служител на Горско стопанство в Югозапада е нееднократна новина, която е отразена в полицейската хроника.

За съжаление тези, които придобиват дървесина по незаконен път, понякога са и властимащи. Такъв е случаят с кмета на якорудското село Конарско – Ахмед Ахмед по прякор Пачката, който лежа в ареста.

ИНОМРЕЖА отправи запитване до Югозападното държавно предприятие какви са най-фрапиращите нарушения и как Предприятието овладява изсичането на гората.

Колко през последния месец са констатираните нарушения на територията на област Благоевград?

Общият брой служители, ангажирани пряко с опазване на горските територии към всички 38 броя ДГС/ДЛС териториални поделения на ЮЗДП, гр. Благоевград е над 460 броя горски и ловни стражари, охраняват приблизително 935 хил. ха държавни горски територии, заедно с гори собственост на физически и юридически лица охраняваните хектари са над 1 милион.

От началото на годината до към 27.11.2022 г. от служителите по опазване на горите са съставени общо 484 акта, от които 482 по ЗГ и 2 бр. по ЗЛОД. В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-235,5  м³ обла строителна дървесина;

-392,74 м³ пространствени дърва за горене;

-33 МПС;   

-16 бр. каруци;

-22 бр. моторни триони;

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. от служителите по опазване на горите във всички поделения и от мобилни контролни звена към ЮЗДП, гр. Благоевград са съставени  480 бр. актове за установяване на административни нарушения, в това число 470 броя по Закона за горите и 10 броя по Закона за лова и опазване на дивеча.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-543  м³ обла строителна;

-436 м³ пространствени дърва за горене;

-21 МПС;   

-36 бр. каруци;

-20 бр. моторни триони;

- 8 бр. др. инструменти за дърводобив;

За сравнение за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на територията на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград са съставени 579 бр. АУАН, в това число 568  броя по Закона за горите и 11 броя по Закона за лова и опазване на дивеча.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-162,2  м³ обла строителна дървесина;

-505 м³ пространствени дърва за горене;

-27 МПС;   

-59 бр. каруци;

-20 бр. моторни триони;

За област Благоевград от всички 16 бр. териториални поделения от началото на годината до 27.11.2022 г. са съставени общо 152 бр. акта по Закона за горите.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-163  м³ обла строителна дървесина;

-182 м³ пространствени дърва за горене;

-19 МПС;   

-7 бр. каруци;

-11 бр. моторни триони;

За сравнение за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са съставени общо 154 бр. акта, по Закона за горите.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-397  м³ обла строителна дървесина;

-103 м³ пространствени дърва за горене;

-9 МПС;     

-10 бр. каруци;

-11 бр. моторни триони;

За периода от 01.11.2022 г. до 27.11.2022 г. за област Благоевград са съставени общо 14 бр. акта по Закона за горите.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

-61  м³ обла строителна дървесина;

-11 м³ пространствени дърва за горене;

-2 МПС;     

-1 бр. каруци;

От какъв характер са?

Нарушенията в горите се изразяват основно в незаконна сеч и транспортиране без превозен билет.

В кои райони/ общини най-честно биват залавяни нарушители?

ТП „ДГС Разлог“, ДГС Ихтиман, ДГС Петрич, ДГС Самоков, ДГС Тетевен се характеризират с висока концентрация на нарушения в горските територии, извършвани основно от организирани групи „системни нарушители“, които са превърнали кражбата на дървесина в собствена професия и начин на препитание. Те транспортират незаконно отсечената дървесина с високопроходими леки автомобили, товарейки по около 1 /един/ до 1,5 кубични метра, като се връщат по няколко пъти.

Това са нарушители, които са залавяни множество пъти, съставяни са им актове за административни нарушения по Закона за горите и отново продължават с кражбите.

Кои са най-фрапиращите случаи?

За последния месец с помощта на служители на МВР са задържани два броя МПС. 

При съвместна акция на РУ на МВР Гоце Делчев и ТП „ДГС Гърмен“ на 08.11.2022 г. е задържан микробус натоварен с 6 /шест/ куб. м. дърва за огрев в землището на с. Гърмен.

При съвместна акция на служители от РУ на ВМР Разлог, РДГ Благоевград и ЮЗДП, гр. Благоевград е задържан автомобил, с натоварен с незаконно отсечена дървесина в обхвата на ТП „ДГС Якоруда“. Автомобилът е шофиран от кмета на населено място Конарско, общ. Якоруда. Незаконно транспортираната строителна дървесина от дървесен вид бял бор възлиза на 14,29 куб. м.

Коментар по темата със задържането на кмета на село Конарско – г-н Ахмед Ахмед – какво е ясно досега по случая и какви ще са следващите действия?

Относно, установения случай с незаконното транспортиране на дървесина от кмета на с. Конарско, общ. Якоруда.

От служители на ЮЗДП, гр. Благоевград в присъствието на дознатели от РУ на МВР Разлог са проведени допълнителни разследващи действия в подотделите, включени в дърводобивен обект, отдаден на „Диамант Рубин“ ЕООД, с. Конарско, с управител Хава Ахмед – съпруга на кмета. В един от подотделите е установена незаконна сеч на около 28 куб. м. иглолистна дървесина. За всички действия е сезирана РП – Разлог.

Във връзка с констатираните нарушения в обекта, от ръководството на ЮЗДП, гр. Благоевград са дадени указания до ТП „ДГС Якоруда“ за едностранно прекратяване на сключения договор с „Диамант Рубин“ ЕООД, с. Конарско и задържане на гаранциите за изпълнение.

Има ли общо между така наречената „криза с отоплението“ – цена на дървесината, и зачестилите прояви на незаконен добив?

Въпреки повишеното търсене на дървесина в обхвата на област Благоевград няма завишение на нарушенията, благодарение на добрата работа на служителите по опазване на горите. От директорите на ТП „ДГС/ДЛС“ се изготвят графици с дежурни служители през почивни и празнични дни. В райони с висока концентрация на нарушения има дежурства, включително и в тъмната част на денонощието.  

Има ли увеличение на подобни случаи през 2022 години спрямо 2021?

От представената по-горе справка е видно, че констатираните нарушенията като брой запазват почти едни и същи нива за последните две години.

Цифрите и анализите на нарушенията за последните десет години показват, че е налице трайна тенденция  на намаляване на нарушенията в горските територии. През 2011 г. актовете са 1288 бр. докато за 2021 г. година те са спаднали на 480 бр.

Това са нарушители, които са залавяни множество пъти, съставяни са им актове за административни нарушения по Закона за горите и отново продължават с кражбите.

 

КОМЕНТАРИ

tyo01:43 - 01.12.2022
Инфомрежа, я попитайте Дамянов какви заплати взимат горските и как станаха милионери? Коли, апартаменти, къщи, багери.
Код за сигурност, въведете кода 3ax