Общественият съвет алармира за екокатастрофа заради добива на баластра

снимка: infomreja.bg

Добивът на инертни материали по поречието на река Струма е заел застрашителни размери, алармират от Обществения съвет в Благоевград след извършена от тях проверка по сигнали на граждани.

„Красноречив е примерът с фирма „Агромах“, на която са наложени санкции и са съставени множество констативни протоколи, най-вече в района на село Бучино. Това е отразено и в годишния доклад на Басейнова дирекция“, посочват от Обществения съвет.

Според тях е подобен и случаят с друга фирма, която добива в местността „Бистраците” и изобщо по цялото поречие на река Струма. По данни от концесионните договори в района добива фирма „Бистрица” ЕООД.

По становище на екоексперти трасето на течение на реката от моста на с. Зелен дол до моста на с. Покровник е променено, което е пагубно за екоравновесието в района.

От Обществения съвет посочват, че са подкопани усоите на мостовете по река Струма, като причината за това според тях е нарушеното речно корито от добива на инертни материали.

„Фирмите получават разрешително за добив , но последващият контрол явно не е достатъчен. Работи се на по-голяма дълбочина. Сваля се нивото на реките и така се подкопават устоите на мостовете. Това се оказа и официална причината за пропадането на моста над река Струма при Бобошево, а защо не и за моста при петричкото село Рибник“, коментира Люси Манова – председател на Обществения съвет.

По официални данни нивото на река Струма е спаднало с 2-3 метра именно заради добива на инертни материали.

„Най-интересното, което открихме в случая, е, че в края на 2010 г. по Натура 2000 е забранен добивът на инертни материали от коритата на реките. Странно защо обаче законът позволява имащите до този момент разрешителни да ги подновят и да продължат добива от самите реки“, заяви още Манова.

Общественият съвет ще настоява за отмяна на взетото решение на вчерашната сесия на местния парламент за отдаване на концесия за добив на инетртни материали при местността „Полето“, касаещо отново фирма „Агромах“.

„Ще настояваме и за създаване на пълен публичен регистър на всички разрешителни за ползване на воден обект с цел добив на баластра, изземане на наносни отложения и т.н. В регистъра ясно и точно да се посочват всички основни параметри, като носител на разрешителното с точно наименование, адрес,телефон за контакт, количества, срокове“, категорична е Люси Манова.  

Към исканията си Общественият съвет ще внесе и няколко предложения за промяна в Закона за водите, които да коригират застрашаващата екоравновесието ситуация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g