Практическото обучение в ПГИ "Иван Илиев" - трамплин за бъдещите икономисти

снимки: ПГИ "Иван Илиев“

 

ОТ РУБРИКАТА "СТАНИ АВТОР"

 

Вече цяла учебна година екип от професионалисти и ученици от ПГИ „Иван Илиев“ в Благоевград работи по проект на просветното министерство „Ученически практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проектът има за цел подобряване качеството на професионалното образование чрез практическо обучение на учениците в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Благодарение на проектните дейности бъдещите икономисти получават практическо обучение в реална работна среда в рамките на 240 часа. За привличане на по-голям брой желаещи за участие в проекта ръководството на училището е направило необходимото разяснение пред родителите на родитело-учителска среща.

Проведени са часове на класа на тема: „Възможности за реализация и професионално развитие” и е публикувана обстойна информация в интернет страницата на училището: http://pgiblg.com/.

ПГИ, в лицето на директора Ася Бояджиева, е сключила договори с благоевградските фирми „Елпис“ ЕООД и „М Комуникация“ ЕООД, където се провежда практиката, в края на която практикантите ще получат сертификати за завършено практическо обучение.

Практиката се осъществява по предварително изработени планове и графици. Помощник-директорът на училището Нина Стоицова консултира и съветва учениците в избора им на практика. В екипа са включени учителите Спаска Въчарска и Емилия Шаренска, които разработват програма за провеждане на практиките и наблюдават изпълнението им. Кръгът се затваря от наставник – лице, което работи в организацията партньор, където се провеждат практиките.

Изпълнението на проектните дейности се регулира чрез инструктажи, графици, програми,  присъствени списъци, стажантски книжки за проведена практика, отчети на наблюдаващите учители както и на наставниците за осъществените практики, месечни справки, междинни и заключителени технически доклади, анкети, оценъчни карти, финални доклади за изпълнение и др.

Целият екип, както и учениците и техните родители се надяват работата в реална практическа среда да спомогне за избягване на стреса у участниците при вливането им в пазара на труда и ще осигури плавна адаптация от учебна в реална производствена среда. Практиките ще стимулират учениците към развитие и саморазвитие и усъвършенстване през целия живот и ще осигурят възможност за практическо приложение на придобитите в училище умения и компетентности.

 

снимки: ПГИ "Иван Илиев“
снимки: ПГИ "Иван Илиев“
снимки: ПГИ "Иван Илиев“
снимки: ПГИ "Иван Илиев“
снимки: ПГИ "Иван Илиев“

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6