Новини от Благоевград, Регион Благоевград и Югозападна България - ИНФОМРЕЖА - infomreja.bg Новини от Благоевград, Регион Благоевград и Югозападна България - ИНФОМРЕЖА - infomreja.bg http://infomreja.bg/ http://infomreja.bg/rss bg info@infomreja.bg info@infomreja.bg http://infomreja.bg/images/logo.jpg Новини от Благоевград, Регион Благоевград и Югозападна България - ИНФОМРЕЖА - infomreja.bg http://infomreja.bg/ Wed, 16 Jun 2021 13:25:44 +0300 Станислав Станчев е определен за заместник-председател на ДАНС http://infomreja.bg/stanislav-stanchev-e-opredelen-za-zamestnik-predsedatel-na-dans-94434.html
<p>С правителствено решение беше освободен от поста Недялко Недялков. В тази връзка, по предложение на председателя на ДАНС, Станислав Станчев ще довърши започнатия мандат до 25 юли 2023 г.</p>

<p>Станчев притежава образователно-квалификационна степен &bdquo;магистър&ldquo; по специалността &bdquo;Танкови войски-строеви&ldquo; от ВНВУ &bdquo;Васил Левски&ldquo; и по специалността &bdquo;Финанси&ldquo; от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:12:07 +0300
Правителството одобри 32 940 лв. за стипендии на даровити деца http://infomreja.bg/pravitelstvoto-odobri-32-940-lv-za-stipendii-na-daroviti-deca-94433.html
<p>От тях 27 135 лв. се отпускат на 11 общини. За 23 стипендии по програмата са необходими 25 920 лв. Останалите 1215 лв. са за стипендия на един ученик в частно училище.</p>

<p>Отделно от това се одобряват 5805 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за стипендии на ученици с изявени дарби в държавни училища.</p>

<p>Приетото постановление не се отразява на държавния бюджет, тъй като необходимите 32 940 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 13:04:18 +0300
МС прие Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. http://infomreja.bg/ms-prie-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpadycite-za-perioda-2021-2028-g-94432.html
<p>Генералната стратегическа цел на страната е подобряване прилагането на йерархията при управление на отпадъците от обществото и бизнеса. Предвижда се това да стане чрез: намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.</p>

<p>Планът е разработен в съответствие с чл. 28 и чл. 29 от Рамковата директива за отпадъците (РДО) и чл. 49 и чл. 50 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) като част от цялостната национална система за планиране. Изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците ще осигури достигане на националните цели, заложени като изисквания в европейското законодателство и ЗУО.</p>

<p>При разработване на плана са взети предвид и основните постановки за развитието на България с хоризонт към 2030 година - съобразен е с Националната програма за развитие (НПР 2030), Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030), Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и др.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 12:58:52 +0300
Училищата ще кандидатстват на два етапа за участие в програмата за безплатни летни почивки http://infomreja.bg/uchilishtata-shte-kandidatstvat-na-dva-etapa-za-uchastie-v-programata-za-bezplatni-letni-pochivki-94431.html
<p>Министерството на образованието и науката (МОН) ще приема заявки за участие от утре, 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.</p>

<p>За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници. За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.</p>

<p>&bdquo;Отново заедно&ldquo; е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г., като на всеки 10 ученика има не по-малко от един придружител &ndash; учител или друг педагогически специалист от училището или от Център за специална образователна подкрепа.</p>

<p>Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. В хода на общественото обсъждане на националната програма МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.</p>

<p>Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма.&nbsp;</p>

<p>Целта на новата Национална програма &bdquo;Отново заедно&ldquo; е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 12:45:41 +0300
Освободиха шефа на Държавна агенция "Разузнаване" Атанас Атанасов http://infomreja.bg/osvobodiha-shefa-na-dyrjavna-agenciq-razuznavane-atanas-atanasov-94430.html
<p>На негово място се предлага Антоан Гечев.</p>

<p>&quot;Това се прави в контекста на необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност на България.</p>

<p>Под ръководството на Атанасов Държавна агенция &quot;Разузнаване&quot; е осъществявала своята дейности при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност&quot;, каза Кутев, цитиран от &quot;Монитор&quot;.</p>

<p>От думите му стана ясно, че не е предоставял пълна информация към президента Румен Радев.</p>

<p>Кабинетът освобождава и зам.-председателя на ДАНС Недялко Недялков. Неговият мандат ще бъде продължен от Станислав Станчев. /bgonair.bg/</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 12:28:10 +0300
ВСС открива нова процедура за номинация на шестима делегирани прокурори http://infomreja.bg/vss-otkriva-nova-procedura-za-nominaciq-na-shestima-delegirani-prokurori-94429.html <p>Нова процедура по избор на шестима делегирани прокурори ще открие Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщи БНТ.</p>

<p>До нея се стигна след като от десетте предложени магистрати за европейски прокурори, само четирима бяха одобрени.</p>

<p>Миналата седмица у нас на работно посещение беше и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която напомни, че липсата на прокурори пречи на ефективността на поверената ѝ институция.</p>

<p>За позицията има конкретни изисквания - кандидатите трябва да са прокурори с опит в международните разследвания и в дела с измами с европейски средства.</p>

<p>Това са основните казуси, по които ще работят европейските прокурори./News.bg/</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>]]>
Wed, 16 Jun 2021 12:22:44 +0300
Седмокласниците писаха преразказ с дъх на череши http://infomreja.bg/sedmoklasnicite-pisaha-prerazkaz-s-dyh-na-chereshi-94427.html
<p>Творбата е част от банка с произведения на съвременни български автори с безспорен авторитет. Още през миналата есен Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование на МОН се обърна с молба към известни писатели да предложат свои разкази, които отговарят на формата на изпита. Получиха се текстове с безспорни художествени достойнства, които ще бъдат използвани и през следващите години.</p>

<p>От седмокласниците се очакваше също да коментират в няколко изречения думите от Вазовата повест &bdquo;Немили-недраги&ldquo;: &bdquo;Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях.&ldquo;</p>

<p>Десетокласниците трябваше да формулират собствена теза по откъс от поемата &bdquo;Левски&ldquo; на Иван Вазов. Те можеха да избират между две теми: &bdquo;Цената на чистата съвест&ldquo; и &bdquo;Вечната истина&ldquo;.</p>

<p>Тази година максималният брой точки на изпитите в VII клас е 100, а в X клас &ndash; 50. Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците като процент от максималния брой точки.</p>

<p>Днес на изпитите по български език и литература се явиха 59 864 седмокласници и 48 816 десетокласници.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:50:19 +0300
Полицаи от Търговище за часове установиха мъжа, набил и ограбил свой съселянин http://infomreja.bg/policai-ot-tyrgovishte-za-chasove-ustanoviha-myja-nabil-i-ograbil-svoj-syselqnin-94426.html
<p>Часове след получаване на сигнала служителите на реда са успели да установят извършителя на деянието &ndash; 31-годишен мъж от същото село. Той е задържан в РУ-Търговище, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.</p>

<p>По случая се извършва проверка&nbsp;за престъпление по чл. 198 от Наказателния кодекс.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:49:39 +0300
РУ – Радомир, изясняват причините за смъртта на 73-годишен шофьор на автомобил http://infomreja.bg/ru-–-radomir-izqsnqvat-prichinite-za-smyrtta-na-73-godishen-shofyor-na-avtomobil-94425.html
<p>Това се случило около 15, 40 ч., на пътя в района с. Червена могила.</p>

<p>Пристигналите на място полицаи и съдебен лекар констатирали смъртта на 73-годишният мъж. Извършен е оглед и трупът е закаран в Съдебна медицина &ndash; Перник за аутопсия.</p>

<p>Образувано е досъдебно производство и работата продължава.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:34:22 +0300
Иззеха голямо количество алкохол в Пернишко http://infomreja.bg/izzeha-golqmo-kolichestvo-alkohol-v-pernishko-94424.html
<p>Вчера, служители от сектор &bdquo;Противодействие на икономическата престъпност&ldquo; при ОДМВР &ndash; Перник, извършили проверка на търговски обект в пернишкото с. Дивотино.</p>

<p>Намерени и иззети са туби с около 400 литра алкохол без акцизен бандерол. Управител на обекта е 46-годишна жена.</p>

<p>Образувано е досъдебно производство по чл. 234 от Наказателния кодекс и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:30:03 +0300
Затварянето на бизнеси от НАП за първо нарушение трябва да се прекрати http://infomreja.bg/zatvarqneto-na-biznesi-ot-nap-za-pyrvo-narushenie-trqbva-da-se-prekrati-94423.html
<p>От БХРА са категорични, че санкциите срещу нарушителите от сивата икономика трябва да бъдат много строги, но и да градират, като обектите с рецидиви да търпят много по-строги наказания от тези търговци, които са нарушили закона по недоглеждане, разсеяност или пък когато става дума за незначителни суми. Не е нормално при първо нарушение на търговец обектът му да бъде затварян. Това е все едно да се наведеш и да вземеш 2 лева от земята, които някой е изтървал и да те осъдят на затвор за недекларирани приходи, обясни зам.-председателят на БХРА Атанас Димитров. Според него санкциите трябва да градират, като за първо нарушение се налага глоба, макар и солена, за второ още по-висока санкция, а чак при трето престъпване на правилата обектът да бъде затварян. Като освен това и самият нарушител &ndash; сервитьор или продавач например, на него също да бъде налага глоба, за да се предотвратят злонамерени действия и умишлено навреждане на собственика по поръчка на конкуренция, обясни председателят на БХРА Георги Щерев.</p>

<p>Понякога става въпрос за грешки, като например маркиране на касов бон, но непредоставянето му на клиента, като в същото време заради директната връзка с НАП този касов бон и приходите от него се отчитат от приходната агенция, но проверяващите постановяват нарушение и съответно запечатване на обекта. Или пък при установяване на 2 лева над маркирания оборот, които сервитьорът тъкмо е получил бакшиш, но заради липсата на законодателство за бакшишите и това се счита за нарушение, обясняват ресторантьорите.</p>

<p>Запечатването на търговски обект е крайна мярка, която води до редица затруднения за бизнеса и трябва да бъде налагана единствено в краен случай, обясни Димитров. Особено в тежка кризисна ситуация като тази, в която се намират заведенията, които не работиха близо 7 месеца от годината. За мнозинството от тях подобно запечатване и затваряне може да се окаже фатално и дори при последващи доказателства, че не е имало нужда от тази санкция или тя е била твърде строга ще е късно, защото бизнесът ще е фалирал, обясни Димитров.</p>

<p>Затова и от БХРА настояват за среща с изпълнителния директор на НАП Румен Спецов, както и с финансовия министър Асен Василев, за да обсъдят проблемите, които създават настоящите текстове на Наредба Н-18 и да потърсят заедно справедливо решение, което да защити интересите на държавата и бюджета, но без да ощетява бизнеса и да поставя на риск съществуването му.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:19:44 +0300
В Белица продължава изпълнението на проект "Културен мост през вековете" http://infomreja.bg/v-belica-prodyljava-izpylnenieto-na-proekt-kulturen-most-prez-vekovete-94422.html
<p>Форумът ще представи и популяризира различни случаи на използване на религиозно и археологическо наследство за туристически цели и разнообразни ИТ маркетингови решения.</p>

<p>Наред с разискванията по предвидените теми, домакините ще запознаят своите гости от Република Северна Македония с туристически забележителности на Белица и района.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 11:07:56 +0300
Петрич вече има модерно кино http://infomreja.bg/petrich-veche-ima-moderno-kino-94420.html
<p>&bdquo;Благодаря на Община Петрич и кмета Димитър Бръчков, на читалищното настоятелство и г-н Живко Карадалиев&ldquo;, каза на откриването на киното инвеститорът. Допълни, че не е било трудно взимането на решение именно Петрич да бъде градът, в който да бъде изградено модерно кино. Кметът Димитър Бръчков посочи, че новата придобивка ще бъде без съмнение добавена стойност в културен и социален аспект за Петрич, защото е вековна традицията на киното в града.</p>

<p>Представен на гостите беше и кратък документален филм, отразяващ историята на киното в Петрич, която започва още от 1919 година, когато е първата прожекция. Веднага след това се излъчи и българският филм &bdquo;Жигули&ldquo;. Киносалонът в Петрич е в Топ 3 на България като технология на изпълнение. Още през 2018 година кметът Димитър Бръчков предложи малкият читалищен салон да смени предназначението си, за да има кино в града, а на следващ етап представи и инвестиционното намерение в тази посока, което сега е факт.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 10:32:05 +0300
Фестивал „Балкански котел“ събира изпълнители и любители на балкански песни, танци и кухня в Банско http://infomreja.bg/festival-balkanski-kotel-sybira-izpylniteli-i-liubiteli-na-balkanski-pesni-tanci-i-kuhnq-v-bansko-94419.html
<p>В подножието на Пирин планина си дават среща талантливи изпълнители от цяла България. Поканени са и участници от съседните балкански държави. Целта на събитието е да се превърне в пищна, шумна и атрактивна фиеста с темпераментни, пъстри и атрактивни балкански ритми, мелодии, танци, костюми, както и вкусни кулинарни изкушения.</p>

<p>Участието си във фестивала вече са потвърдили изпълнители от Варна, Пловдив, Бургас, София, Русе, Враца, както и певци, танцьори и инструменталисти от община Банско. Заявки за участие все още се приемат на имейл: <a href="mailto:balkanskikotel@abv.bg">balkanskikotel@abv.bg</a>. Условията за участие са публикувани в сайта на организаторите <a href="http://www.myfestivals.bg">www.myfestivals.bg</a>.</p>

<p>Програмата на фестивала предвижда концерти, флашмоб, атрактивен шоу спектакъл на сцена, както и зрелищно лазерно шоу.</p>

<p>По същото време в Банско се провежда и панаир на занаятите, в който свои уникални изделия ще предложат на многобройните гости на града занаятчии и художници от цяла България.</p>

<p>Вкусни бански и балкански специалитети ще допълват атмосферата, за да превърнат фестивалните дни в незабравимо изживяване за всеки, който реши да прекара първия уикенд на юли в живописния планински курорт.</p>

<p>Ресторантите и хотелите в Банско предлагат за участниците във фестивала и туристите специални отстъпки в дните на фестивала.</p>

<p>Организатори на събитието на Продуцентска къща &bdquo;ЕНИ филм&ldquo; и&nbsp; Дани Лазер Шоу със съдействието на&nbsp; община Банско.</p>

<p>След като стартира от Банско, фестивалът &bdquo;Балкански котел&ldquo; има амбицията да представя балканската и по-специално българската култура и фолклор в различни европейски държави. Вече се подготвя организирането на фестивала в Полша и в Германия.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 10:29:22 +0300
БСП откри предизборната си кампания в община Кресна http://infomreja.bg/bsp-otkri-predizbornata-si-kampaniq-v-obshtina-kresna-94418.html
<p>На срещата бе представена листата, с която левицата се явява на изборите на 11 юли, както и основните приоритети в програмата.</p>

<p>&bdquo;Досега България не е изпадала в такава трудна ситуация, при която да има избор след избор, затова е важно да се състави стабилно правителство, което да се заеме с решаването на проблемите в страната&ldquo;, призна пред присъстващите социалисти водачът на листата проф. Георги Михайлов. Той каза още, че има много предпоставки БСП да бъде първа политическа сила на предстоящите избори, като една от най-важните е падането на купения и корпоративен вот.</p>

<p>&bdquo;Необходимо е посланията на партията, програмата за управление и приоритетите ни да стигнат до всеки един български дом&ldquo;, категоричен бе проф. Михайлов.</p>

<p>Кандидатът за народен представител от Кресна Николай Георгиев, който е осми в листата на &bdquo;БСП за България&ldquo;, призна, че много хора се питат защо е решил да се кандидатира за депутат, вместо да продължи да изпълнява ангажиментите си като кмет.</p>

<p>&bdquo;Всеки от вас знае, убеден съм в това, че Кресна е моята голгота. Моите стремления и мечти винаги са се свързвали с добруването на моите съграждани и превръщането на нашата община в по-добро място за живот. Като кмет не загубих и ден, в който да не дам нещо от себе си за вас и за нашия роден край. Минахме през толкова битки заедно&ldquo;, каза пред присъстващите в залата кандидата за народен представител Николай Георгиев.</p>

<p>Той припомни организираните подписки за обезопасяването на Е-79, проведеното събрание на населението за запазване на общинското ВиК дружество и редицата социални придобивки за младите семейства в община Кресна.</p>

<p>&bdquo;Кметът не е всесилен и големите проблеми на Кресна не са родени в Кресна. Те са привнесени и са следствие от неуредиците в държавата ни &ndash; безработица, ниски доходи, чудовищна емиграция разделила трайно родители от деца, лошо здравеопазване и още много други проблеми, с които един кмет не може да се справи сам&ldquo;, каза още Николай Георгиев.</p>

<p>Той бе категоричен, че се кандидатира за българския Парламент единствено и само, за да продължи да служи на своите съграждани, но с други инструменти и така да постигне онова, което не е било по силите му като кмет на Кресна.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 10:18:05 +0300
ОДМВР – Кюстендил, съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи, за да гласуват http://infomreja.bg/odmvr-–-kiustendil-sydejstva-na-grajdanite-koito-ne-pritejavat-validni-dokumenti-za-da-glasuvat-94417.html
<p>В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;</p>

<p>При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.</p>

<p>За да бъде издадено удостоверение е необходимо:</p>

<p>Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или в РУ в областта за дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли&nbsp; 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 18.00 ч.</p>

<p>Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.</p>

<p>В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко районно управление в областта &nbsp;и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.</p>

<p>Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.</p>

<p>УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11 &nbsp;ЮЛИ 2021 Г.</p>

<p>Напомняме на гражданите да проверят срока на валидност на личните си документи. Служебното удължаване на срока на валидност за личните документи, който е изтекъл в периода 13 март 2020 г. &ndash; 31 януари 2021 г., изтича в края на месец юни.</p>

<p>При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150&nbsp; лева.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 10:12:36 +0300
Започва операция по безопасност на движението в област Разград http://infomreja.bg/zapochva-operaciq-po-bezopasnost-na-dvijenieto-v-oblast-razgrad-94416.html
<p>През първите пет месеца на годината пътнотранспортната обстановка на територията на ОДМВР- Разград, бележи влошаване. С близо 20% повече са възникналите произшествия в сравнение със същия период на миналата година. Установени са 72-ма водачи да управляват превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества.</p>

<p>В рамките на полицейската операция &bdquo;Алкохол и наркотици&ldquo;&nbsp; от 00.00 до 24.00 часа на 19 юни ще се проведе 24-часов маратон за интензивен контрол спрямо водачи, употребили алкохол или дрога.</p>

<p>Пътните полицаи ще проверяват и за правоспособност на шофьорите, спазване на скоростните режими, управление на неизправни превозни средства, както и за спазване на пътните знаци и маркировка.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 10:08:01 +0300
Горяха 12 контейнера за отпадъци в Кюстендил http://infomreja.bg/gorqha-12-kontejnera-za-otpadyci-v-kiustendil-94415.html
<p>Вчера при пожар в къща в с. Драговищица е унищожена бяла, черна и компютърна техника. Пожарът е угасен от 2 екипа на РСПБЗН &ndash; Кюстендил, причина за възникването му е техническа неизправност на уред. Спасена е къщата, няма пострадали хора.</p>

<p>През изминалата нощ екипи на РСПБЗН са гасили запалени контейнери за отпадъци по улиците &bdquo;6-ти септември, &bdquo;Петър Берон&ldquo;, &bdquo;Бузлуджа&ldquo; и ул. &bdquo;Л.Янков&ldquo; &ndash; общо 12 контейнера. Спасени от огъня са 3 автомобила. РУ &ndash; Кюстендил, работи по установяването на причинителите на пожарите.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:57:59 +0300
Започна втората масова дезакаризация на тревните площи в община Благоевград http://infomreja.bg/zapochna-vtorata-masova-dezakarizaciq-na-trevnite-ploshti-v-obshtina-blagoevgrad-94414.html <div dir="auto">От днес започва второто масово третиране на тревните площи в община Благоевград. Това е втората масова дезакаризация. Обработката на тревните площи ще се извършва до 20.06.2021 г. в дните с благоприятни метеорологични условия.</div>
</div>

<div>
<div dir="auto">Обработката против кърлежи на обществени тревни площи е по график. Третирането се извършва след 18:00 часа в паркове, централна градска част, зелени площи в жилищните квартали, тревни площи около детски площадки, дворове на детски ясли и детски градини, около училища, тревни площи в социални домове и МБАЛ.</div>

<div dir="auto">Фирмата, която извършва дезакаризацията, предупреждава жителите, че 24 часа след обработката не се допуска влизането в тревните площи.</div>

<div dir="auto">При обработката се използват разрешени за употреба препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация.</div>

<div dir="auto">&nbsp;</div>
</div>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:43:05 +0300
В Гоце Делчев откриват временен ваксинационен пункт http://infomreja.bg/v-goce-delchev-otkrivat-vremenen-vaksinacionen-punkt-94413.html
<p>Всеки, който желае, ще може да се имунизира срещу COVID-19, като избере вид ваксина, която да му бъде приложена.<br />
&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:25:16 +0300
Задържаха мъж от Симитли за кражба в Слънчев бряг http://infomreja.bg/zadyrjaha-myj-ot-simitli-za-krajba-v-slynchev-brqg-94412.html
<p>Около 12:30 часа на 14 юни той е откраднал раница с дрехи и два мобилни телефона, собственост на 37-годишен турист от Литва, отседнал в Слънчев бряг.&nbsp;Деянието е извършено&nbsp;в района на плажната ивица край х-л &laquo;Риу Хелиос Парадайз&raquo; в курорта.</p>

<p>Мъжът направил пълни самопризнания и върнал двата откраднати мобилни телефона.</p>

<p>Работата по случая продължава от служители на Районно управление &ndash; Несебър.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:13:47 +0300
И СДС подкрепи Илко Стоянов за кмет на Благоевград http://infomreja.bg/i-sds-podkrepi-ilko-stoqnov-za-kmet-na-blagoevgrad-94411.html
<p>&bdquo;Познавам Илко повече от 20 години като страхотен юрист и съм твърдо убеден, че нашият град има нужда от кмет, който освен, че е доказан юрист, притежава и потенциал да развие града. Да направи няколко важни и стратегически неща, за да може местната икономика да има бърз растеж. Искаме градът да се развива в полза на младите хора, за да може те да се реализират в този град, да намират своето бъдеще тук. Предлагаме да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса и всяка една административна услуга, която се извършва от община Благоевград, да може да се заявява и да се заплаща електронно - през мобилно приложение.&nbsp; Благоевград трябва да запази своята младост и своя добър облик и, да, това можем да го направим заедно&rdquo;, заяви Давид Сукалински.</p>

<p>Според него няколко стратегически неща биха задържали младите хора тук &ndash; привличане на инвестиции и откриване на нови работни места е от първостепенно значение за града. Изграждане на IT инфраструктура, развитие на детска ски школа и спа туризъм. От СДС са уверени, че тези цели може да изпълни Илко Стоянов като кмет на община Благоевград!&nbsp;</p>

<p>&bdquo;Радвам се, че получавам вашата подкрепа. Вярвам, че и занапред ще бъдем заедно. С този политически и житейски опит, който имам, мога да дам много на обществото. Изготвихме с екип от професионалисти програма, която да изведе Благоевград рязко нагоре. За мен тези избори бяха златен шанс за Благоевград, че се появиха в този момент. Още 2 години и положението за града щеше да бъде невъзвратимо загубено&rdquo;, сподели кандидат-кметът Илко Стоянов.</p>

<p>Той уточни, е формацията му &bdquo;Има такъв народ&rdquo; иска от него само едно нещо - да бъде почтен. Стоянов увери, че няма никакви политически ангажименти. И подчерта, че е грижа на всички благоевградчани заедно да управляват града.</p>

<p>&bdquo;Аз съм човек, който се вслушва в хората. Това ще опитам да запазя и ще имам нужда от качествен коректив, който да ми напомня за това, което си говорим в тази зала. Програмата за развитие на Благоевград, който е на дъното на икономическата класация, има няколко основни пункта&rdquo;, каза кандидат-кметът. &nbsp;</p>

<p>Първата му задача е да се осигури рязък икономически тласък, да се осигурят нови работни места. А това ще доведе до всичко останало - до събуждането на културния и духовния живот.</p>

<p>Петте основни стълба в програмата му са развитие на IT технологиите, построяването на индустриална и логистична зона &bdquo;Главен път Е-79&rdquo;, на еко и фрийрайд зона &bdquo;Картала&rdquo;, изграждането на три термални и общински СПА зони - в аквапарка, в село Зелен дол и в село Дъбрава, както и 17 500 декара парк зона, която ще продължи от &bdquo;Бачиново&rdquo; до село Бистрица и село Дъбрава - с барбекюта, швейцарски тип, велоалеи, детски площадки, футболни, баскетболни, волейболни, голф игрища, тенис кортове и алеи за конна езда.</p>

<p>Илко Стоянов пое ангажимент администрацията да работи в полза на гражданите, а Общината да влезе в телефона на всеки. Дигитализацията ще е улеснение за всички граждани. Всеки ще може да дава мнението си по телефона по важни теми и казуси. &nbsp;</p>

<p>&bdquo;Времето, в което кметовете определяха правилата, приключи. Живеем в нова реалност, идва едно младо поколение, което разсъждава по различен начин, то не е обременено с миналото. Ние сме длъжни да му създадем добри условия за реализация тук. Поставям цели пред местната власт за следващите 10 години. Само така ще поставим Благоевград на правилната посока и ще завъртим колелата. Тогава няма да има значение кой е кмет. Нека го направим заедно&rdquo;, призова присъстващите Илко Стоянов.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:11:02 +0300
За работни колективи до 7 души маските падат http://infomreja.bg/za-rabotni-kolektivi-do-7-dushi-maskite-padat-94410.html
<p>Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. Условието е всички лица да са ваксинирани срещу COVID-19 и/или да са преболедували коронавирусната инфекция.</p>

<p>По смисъла на заповедта за &bdquo;ваксинирано срещу COVID-19&ldquo; се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.</p>

<p>За &bdquo;преболедувало COVID-19&ldquo; се приема лице с лабораторно доказан COVID-19 с PCR изследване или с бърз антигенен тест, за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, за което лицето е било в домашна или болнична изолация, удостоверено с предписание на съответната регионална здравна инспекция, или с Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19.</p>

<p>Заповедта влиза в сила от днес, 16 юни.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 09:06:49 +0300
Огън обхвана гараж в Логодаж, лек автомобил в Петрич и апартамент в Благоевград http://infomreja.bg/ogyn-obhvana-garaj-v-logodaj-lek-avtomobil-v-petrich-i-apartament-v-blagoevgrad-94409.html
<p>Пожарът е избухнал по време на работа с електрожен.</p>

<p>Около 23:02 часа същия ден е получен сигнал за пожар в лек автомобил &bdquo;БМВ&ldquo; в&nbsp;Петрич. Потушен е от местните пожарникари.</p>

<p>Унищожени са електрическата инсталация, предното табло и предното стъкло.</p>

<p>Причината за пожара е&nbsp;техническа неизправност.</p>

<p>Тази нощ около 03:33 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в&nbsp;Благоевград. Отзовал се е&nbsp;екип на РСПБЗН-Благоевград.</p>

<p>Щетите се свеждат до опушени стени и унищожени&nbsp;електрически&nbsp;уреди.</p>

<p>Пожарът е причинен от&nbsp;късо съединение.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 08:59:36 +0300
Национална стачка на работещите в сферата на въздушния транспорт в Италия http://infomreja.bg/nacionalna-stachka-na-raboteshtite-v-sferata-na-vyzdushniq-transport-v-italiq-94408.html
<p>Препоръчваме на българските граждани, които ще пътуват, да проверят изрично изпълнението на запазения от тях полет в посочения часови интервал.</p>

<p>Повече информация може да бъде открита на следния уеб сайт: <a href="http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi">http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi</a></p>

<p>При нужда от съдействие българските граждани в Италианската република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Рим на следните телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643 , както и на мобилен телефонен номер в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: <a href="mailto:consul@bulemb.it">consul@bulemb.it</a>.</p>

<p>Консулско съдействие може да получите и от Генералното консулство на Република България в Милано на следните телефонни номера: 0039 3756596458, 00390284942941, както и на имейл адрес: <a href="mailto:Consulate.Milan@mfa.bg">Consulate.Milan@mfa.bg</a>.</p>

<p>&nbsp;</p>]]>
Wed, 16 Jun 2021 08:59:23 +0300