Заради негласувания държавен Бюджет в Благоевград не се коси

Снимка: Infomreja.bg

Разказ за "Косачи", но не по Пелин

Колапсът на държавата е пряко свързан с дейността на Общините.

За пореден път пример е една на практика „малка“ и рутинна дейност, която обаче е затруднена именно от липсата на гласуван държавен бюджет, а такъв няма – заради липсата на правителство.

Случаят е от община Благоевград, а ситуацията – забавено косене на тревните площи.

Да, тревата след дъждовете действието избуя, а ние не смогваме с графика. И на мен не ми харесва, призна кметът Илко Стоянов на пресконференция.

Стоянов обясни и причините за многото трева и „бавното“ косене.

Общината има липси на два ресурса – финансов, с който за заплати и назначи още служители, както и дефицит на техника, с която да се коси.

Наскоро се е наложило и купуването на малка машина, с която да се изпълнява графика.

Няма обаче косачи – достатъчно служители, които да се заемат с тревните площи – по градинки, междублокови пространства, алеи.

Приоритетно е било окосяването в парк „Бачиново“, „Даме Груев“ и други територии, но много тревни площи между блоковете остават обрасли.

А тревата пък пречи на още една дейност – пръскането против кърлежи и насекоми.

Такова – второ по ред, се очаква да започне след като всички треви бъдат „подстригани“.

А доколкото темата за Бюджет 2023:

Със свое решение правителството предлага на Народното събрание, на основание на чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България, да се удължи действието на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (т.нар. удължителен закон).

След конституиране на 49-ото народно събрание на 12 април 2023 г. срокът на действие на удължителния закон е до 10 юни 2023 г. В случай че в споменатия срок не са приети Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., е необходимо да се продължи действието на т.нар. удължителен закон. 

Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 

По този начин се осигурява възможност за извършването на разходи и предоставянето на трансфери на първостепенните разпоредители с бюджет, при условията на неприети бюджетни закони за 2023 г. и при отчитане на влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и други нормативни административни актове, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства. 

Промените гарантират заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения, други разходи, свързани със сигурността, живота и здравето на хората. Осигурява се възможност да се дофинансират инвестициите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост в резултат на инфлационните процеси, които доведоха до увеличаване на прогнозните стойности на изпълнението, оценени при одобрението на Плана на цени преди и до 2021 година. Осигуряването на допълнителен национален ресурс, необходим за изпълнението на капиталовите инвестиции, ще подпомогне изпълнението на дейностите - етапи и цели от исканията за плащане, които предстои да се заявят към ЕК до 2026 година. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd

FACEBOOK