В Гоце Делчев се проведе семинар по проект за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония

Снимки: личен архив

Водещ бенефициент на проекта е Център за развитие на Източния плански регион – Щип

Община Гоце Делчев е партньор по проекта „Нашият общ път към съвместното бъдеще“, който  е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония.

Целта на проекта е развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културата за обмен между публичните институции и други заинтересовани страни в туристическия сектор. Предвижда се провеждане на фестивали и други събития за представяне на творчески възможности, трансфер на знания и опит, организиране на тематични ученически посещения, разработване на различни ICT приложения и разработване на 3D видео.

Водещ бенефициент на проекта е Център за развитие на Източния плански регион – Щип, Република Северна Македония.

Част от предвидените дейности по проекта беше организираният от община Гоце Делчев двудневен семинар на тема: „УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“. Той се проведе съвместно с македонските партньори от град Щип, които се включиха в лекциите онлайн. Лектор бе Симана Марковска, експерт по туризъм и маркетинг.

В рамките на два дена – 15-и и 16-и март, всичките 20 участници слушаха за дефинитивни рамки на културата и културния туризъм.  Беше направен съвместен анализ и оценка на културните ресурси на трансграничния район България – Северна Македония с оглед развитието на устойчив туризъм.

Участниците работиха в групи за създаване на интерпретативна презентация за културен обект, разработване на интерпретативен културен маршрут, културна проява и писмена интерпретация на културното наследство.

Предстоящи дейности са разработване на дигитални промоционални материали чрез използване на 3D технология и мобилно приложение за идентифициране на туристическите места в областта на културата в двата региона, както и съвместно участие на партньорите в ежегодни културни събития от двете страни на границата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa