Училищата получават над 1,7 млн. лв. за електронни ресурси и учебни помагала

Снимка: Infomreja.bg

Още близо 2,5 млн. лв. за почивки по програма "Отново Заедно"

Над 1,7 млн. лв. ще получат училищата за електронни ресурси и учебни помагала, реши правителството. Средствата са разпределени по националните програми „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” и „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”.

По първата програма 1640 общински образователни институции ще получат общо 1 135 600 лв. Финансирането е за внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес.

Средства за интернет получават 1205 общински образователни институции - общо 404 840 лв.

На три общински училища се предоставят общо 168 740 лв. за разработени 7 учебни помагала на чужд език по общообразователните предмети за IX и за X клас, с изключение на учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език. Едно общинско училище получава 29 460 лв. за изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап за ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти.

С 2 417 500 лв. ще бъдат финансирани 174 общински училища за пътувания на ученици и учители по Национална програма „Отново заедно“, реши правителството. Средствата се предоставят на 94 общини. Програмата осигурява финансиране за шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на човек, който включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Според условията при подаване на формуляра се финансират 50% от заявената сума. Одобрените от правителството средства са за останалите до 50%, които се предоставят при представяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор и справка от училището за извършените фактически разходи.

Целта на Национална програма „Отново заедно“, която стартира през 2021г., е да създаде условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Тя продължи и през 2022 г., като за безплатни ученически пътувания са одобрени училища през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd