Трето основно училище „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев сподели своя опит

Снимки: Трето ОУ-Гоце Делчев

Демонстрирано беше прилагането на метода "Мисловни карти"

От 3 до 6 юни 2021 год. екипът на Трето основно училище „Братя Миладинови“ посрещна свои колеги от СУ „Неофит Рилски“ и НУ „Алеко Константинов“, град Харманли. Посещението се осъществява по НП „Иновации в действие“, чиято цел е преподавателите от иновативните училища в България да могат да споделят своя опит и добри практики в прилагането на нови модели на управление и организация на училищата, методи на преподаване, оптимизиране на учебната среда и подобряване на образователния процес чрез въвеждане на нови учебни програми и учебни планове.

Трето основно училище „Братя Миладинови“ е обявено за иновативно от 2018 год. За трета поредна година шестима преподаватели от училището прилагат метода „Мисловни карти“ в образователния процес по околен свят и човекът и природата в начален етап, в часовете по БЕЛ за разширена подготовка и час на класа в прогимназиален етап, както и в часовете на ресурсния учител с децата със специални образователни потребности.

В първия ден от посещението, на работна среща в учителската стая на Трето основно училище „Братя Миладинови“, гостите бяха запознати чрез презентация със същността на иновацията „Мисловни карти“ и нейното приложение в образователния процес.

През втория ден преподавателите от училището, работещи по иновацията, в открити уроци и занимания по интереси демонстрираха пред своите гостуващи колеги практическото приложение на метода.

Учениците от II „б“ клас, под ръководството на своите учители – г-жа Ем. Москова и г-жа Д. Джамбазова, проведоха викторина, чрез която по атрактивен начин, с помощта на мисловни карти, изработени през учебната година, актуализираха основни моменти от учебното съдържание по околен свят.

Учениците от III „б“ клас демонстрираха своите умения за работа с мисловни карти при осъществяване на проектна дейност на тема „Хербарий“. Подпомагани от преподавателите на класа – г-жа К. Щранкова и г-жа М. Василева, третокласниците проследиха процеса на изготвяне на хербарий, споделиха любопитни факти за хербариумите и изготвиха албум с хербаризираните от самите тях растения. Гостите бяха приятно изненадани с малък подарък – хербаризирано растение.

Учениците от IV „б“ клас представиха своите умения да съставят мисловни карти в открит урок по човекът и природата на тема „Здравословен начин на живот“. Направлявани от своя преподавател – г-жа М. Пиргова, четвъртокласниците обобщиха своите знания по темата, а в края на часа всяко дете написа свое лично обещание за това какво трябва да прави, за да расте здраво и щастливо.

В открит урок по български език и литература – разширена подготовка, учениците от VI клас на госпожа Ем. Ценкина показаха на гостуващите преподаватели своите умения за работа с мисловни карти при разработване на образа на герой от изучавано художествено произведение. Ключовите характеристики на Серафим от едноименния разказ на Йордан Йовков бяха представени от шестокласниците чрез красиво изработени мисловни карти.

В специално разработена анкетна карта гостуващите учители споделиха своите впечатления от прилагането на иновативния метод „Мисловни карти“ в образователния процес и изразиха мнение, че методът е интересен, атрактивен и въздейства на сетивата.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2

FACEBOOK

//