Българският хелзинкски комитет принуди главния прокурор Иван Гешев да предостави пълен списък на актовете, които издава в изпълнение на конституционните си правомощия.

От БХК посочват, че от началото на миналата година са срещали упорита съпротива от страна на обвинител №1 и заместничката му Красимира Филипова да им бъде предоставена обществена информация относно дейността на прокуратурата.

По жалба на Комитета съдът двукратно е установил, че главният прокурор нарушава закона, като отказва да представи исканата информация. Тъй като след първото съдебно решение, установяващо незаконосъобразния отказ на Гешев да предостави информацията, неговата заместничка е изпратила до БХК връзка към сайта на прокуратурата, където обаче не е бил публикуван търсения списък, се е наложило да бъде заведено второ дело. То е приключило в края на 2020 г. с отмяна на отказа за предоставяне на списъка. По двете дела прокуратурата е осъдена да заплати съдебните разноски за над 1000 лева.

От Комитета посочват, че в началото на тази година в крайна сметка са получили списъка на действащите инструкции и указания. Те се издават на основание чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт в изпълнение на правомощията на главния прокурор по надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, поясняват от организацията.

Списъкът би трябвало да е актуален към 12 януари 2021 г. и да съдържа действащите указания и инструкции, които главният прокурор издава в изпълнение на правомощията си по Конституция към тази дата. /news.bg/