Системата за управление на отпадъците в регион Благоевград се модернизира чрез две нови инсталации

Снимка: община Благоевград

Те са за предварително третиране на битовите отпадъци и за разделно събрани биоразградими отпадъци

В местността Текето, землището на село Бучино, община Благоевград, беше открит обект по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.“

Вр.ИД кмет на община Благоевград Ясен Попвасилев (домакин на събитието), кметът на община Симитли Апостол Апостолов, зам.-кметът на община Бобошево Георги Величков и Аглика Георгиева – представител на ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест проджект“ прерязаха символично лентата на изградената допълнителна инфраструктура на регионалното депо, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

На официалната церемония присъстваха още: Стоян Христов – заместник областен управител на област Благоевград, Радослав Тасков – председател на Общински съвет - Благоевград, инж. Венелин Трошанов – заместник-кмет по строителството при община Благоевград, Пролет Трифонова – заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград, Ангел Георгиев – директор на РИОСВ-Благоевград, Аглика Георгиева – представител на фирмата изпълнител, инж. Венцислав Атанасов – управител на „Благоевград Инвест 2016“ ЕООД, екипът по управление на проекта, общински съветници, общински служители, медии и граждани.

Компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за събиране на органичната фракция са изцяло иновативни по отношение на реализирания подход за имплементиране и съчетаване на вече познати технологии, които в тази комбинация са изцяло нова концепция при изпълнението на този тип проекти.

Новооткритата инфраструктура е разположена в сграда на три нива, като в нея за първи път се прилагат три иновации. Първата иновация е компостиращият модул на кота -12 м, втората е модулът за балиране с пренос на отпадъците между различните нива на инсталациите и третата са контейнерите за стабилизиране на органична фракция, които са специална разработка за този проект.

Компостиращата инсталация е с капацитет 2 516 тона годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 тона годишно. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Реализираните дейности по проекта ще допринесат за обработване и третиране на отпадъците, генерирани на територията на петте общини, по безопасен за околната среда начин и ще спомогнат за постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

В рамките на проекта са закупени и оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Общата стойност на проекта е 11 945 990.08 лева, от които финансиране от ЕС (ЕФРР) - 7 635 433.52 лева.

Финансирането от държавния бюджет на Р България е 1 347 429.44 лева

Собствен принос на бенефициента – 1 000 314.37 лева

Възстановим ДДС – 1 962 812.75 лева.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g