Разширена система за оповестяване обхваща още 650 000 души в страната

Снимки: МВР

Надграждането на съществуващата струва близо 48,5 млн лева

При реализирането на този проект Дирекция „Комуникационни и информационни системи” разчиташе на експертната помощ на служителите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и на съдействието и подкрепата на местната власт. С общи усилия успяхме да модернизираме и разширим Системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Благодаря на всички наши партньори, които положиха необходимите усилия, за да успеем да завършим този проект качествено и в срок, отчете в рамките на информационния ден на проекта директорът на ДКИС Георги Борисов. По думите на  държавния експерт от ГД „Оперативна програма „Околна среда“ Радост Лазарова,  реализирането на този проект е конкретна инвестиция в бъдещето. Тя благодари на Дирекция“ Комуникационни и информационни системи“/ДКИС/ за вложения професионализъм работата да приключи в срок и изрази надежда доброто сътрудничество да продължи и в следващия програмен период.

Постигнатите резултати в рамките на този проект ще бъдат полезни както за всички български граждани, така и за служителите на пожарната служба, заяви комисар Кирил Кирилов, началник на Националния оперативен център на ГДПБЗН. По думите му разширеният обхват на системата за предупреждаване и оповестяване ще подобри взаимодействието между всички структури на Единната спасителна система и ще допринесе за смекчаване последствията при възникване на бедствена ситуация, чрез ранна намеса и предприемане на адекватни мерки.

Проектът е на стойност 48 485 086,98 лв., безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-200 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30-и ноември т.г.

С изпълнението му е постигнато разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво за 106 общински центрове на територията на областите Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Стара Загора. Процентното увеличение на население с възможност за оповестяване е с 9,6% /650 хил. човека/. Системата е разширена и за обектите с висок рисков потенциал по отношение критична инфраструктура. В рамките на изпълнените дейности са изградени общински центрове във Видин, Перник и Ямбол, които са подготвени за изграждане на СРПО на последващ етап.

Модернизирана е и системата за предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система. Осигурено е навременно предупреждение и оповестяване на хора на територията на даден общински център за предстоящо или настъпило бедствие и излъчване на указания за необходимите мерки и последващи действия, чрез акустични сигнали и гласова информация на „живо“.

Дейностите по проекта ще подкрепят националните усилия, насочени към цялостното изграждане на НСРПО за територията на страната, повишаване култура на поведение у населението и намаляване на рисковите фактори, свързани с наводнения, свлачища и други бедствия.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as

FACEBOOK