Прокуратурата разследва замърсяването на реката край Елешница

Снимка: бТВ

Районна прокуратура – Разлог е разпоредила на контролните органи извършване на проверка по повод информация за замърсяване на река Места

Районна прокуратура – Разлог се самосезира за замърсяването на река Места, в района на Община Разлог – тонове пластмаса и умряла риба. Образувана е преписка, по която е възложена проверка за извършено престъпление по чл. 352, ал.1 от Наказателния кодекс – замърсяване или допускане на замърсяване на почвата, въздуха, водни течения, басейни, подземни води, което ги прави опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели.

Наред с това е образувана и преписка по общия надзор за законност. Прокуратура е възложила на Община Разлог и компетентните контролни органи извършването на незабавна проверка относно опасността от екологично замърсяване. Ангажирани са Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” гр. Благоевград, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Благоевград, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури гр. Благоевград към Министерството на земеделието, храните и горите. Разпоредена е и фактическа проверка на място.

Следва да се изясни налице ли е нарушаване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в това число нормата на чл. 29, ал. 2 от него, съгласно която се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците; налице ли са нерагламентирани сметища в посочения район. Предстои да бъде проверено дали се извършва изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси. Органите следва да изяснят налице ли е нерегламентирано изгаряне или извършване на друга форма на неразрешено третиране на неопасни отпадъци.

На контролните органи е разпоредено да извършат и вземане на проби от реката, с които да се изследва има ли причиняване на отравяне на риби.

Справка за резултатите от възложената конкретна проверка следва да бъде изпратена в Районна прокуратура - Разлог.

 

КОМЕНТАРИ

причкап янузов14:44 - 21.05.2020
наблюдаващия прокурор ще намаже, ще си прибере рекета и ще установи че проблем нямя, така както става в сатовча със изместването на коритото на р. бистрица , изсичането и извличането на държавни богатства за няколко милиона лв.от фирмите на ленко арнаудов( ленйо мустафа),със една фалшива скица проект преставляваща едно голямо говно промени предназначението на защитена със закон европейска територия, това няма право да извърши рдг, юздп, но неграмотния ленйо мустафа и шефа на поземлената, един кочански тарикат, прокурорите му спускат чадър, децата им учат на запад, пачките им са в задните джобове, техната мамица и боклуците червени,..правят народа балами.
Код за сигурност, въведете кода 9kd