Премиерът: Изградената научна инфраструктура вече дава резултат

Снимка: МС

Новият Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите предстои да бъде приет в Министерския съвет

Изградената научна инфраструктура през последните години вече дава резултат. Става дума за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, София тех парк, както и все по-честото говорене в общественото пространство за наука, иновации, стартъпи и икономика на иновациите. Затова основна цел на правителството е заздравяването на тази основа. Това ще стане с помощта на законодателни промени и целево финансиране, заяви министър-председателят акад. Николай Денков пред участниците във Второто издание на международната конференция „Spinoff Bulgaria”.

Новият Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите предстои да бъде приет в Министерския съвет, а след това да бъде гласуван от Народното събрание. Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, които са постигнали заложените индикатори, ще получат финансиране по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Ако не всички са доказали своята устойчивост във времето, освободените от тях средства ще бъде насочени към останалите центрове и други научни програми. „Опитваме се да мобилизираме и да създадем правилните стимули, така че да има още по-голяма подкрепа за тези, които работят най-добре и успяват да покажат, че науката не е само въпрос на любознателност и статии в престижни списания, а е и полезна за икономиката и обществото“, каза премиерът.

Съвместните проекти между учените и бизнеса ще помогнат за създаването на конкурентна икономика, благодарение на която не просто да достигнем, а и да изпреварим другите държави. „Имаме огромен потенциал, който все още не е използван. За да стане това, полагаме големи усилия в образованието. Те няма да бъдат успешни, ако не направим реформи“, подчерта акад. Денков.

С развитието на образованието, науката, иновациите ще има напредък и във всички останали сфери. И в здравеопазване, и по отношение на териториалното неравенство, по чието премахване работи кабинетът. „Работим и по тази задача с пренасочване на средства за финансиране, с целева подкрепа на образователната система, на университетите, за да знаем, че където и да живеете в България, вие ще получите едно европейско ниво на здравеопазване, образование, висше образование и административни услуги“, каза още министър-председателят.

 

КОМЕНТАРИ

FACEBOOK