Председателят на ОбС-Симитли, Вилимир Александров: Честит Международен ден на младежта!

Бъдете борбени! Бъдете щастливи!

Уважаеми български младежи, уважаеми младежи от община Симитли,

Честит празник - Международният ден на младежта, който се празнува в безброй страни, като особено внимание му се обръща и в България!

Днес е нашият високохуманен празник, сътворен с резолюция на ООН още през 1999/2000 г. Неговата основна цел е насочването на вниманието към обществения живот и проблемите на младите хора, както и техните постижения за приноса им в културно, политическо и социално-икономическо развитие както на местно, така и на национално ниво.

Община Симитли може да се гордее с такива процеси, където са включени млади хора в обществения живот, които взимат дейно участие в културни, спортни, социални и др. събития, като обръщат внимание на уязвимите групи.

В чест на този престижен празник, който признава приноса на младите хора в развитието на дадена община не само на местно, но и на национално ниво, ви пожелавам крепко здраве, младежко дръзновение, много любов във всичките ѝ измерения и доказване на вашите разнообразни възможности!

Бъдете борбени! Бъдете щастливи!

 

С уважение:

Вилимир Александров

Председател на Общински съвет - Симитли

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g