Параграф 22: Кучешка пандемия мори Благоевград, Общината събира сигнали

На разстояние от 500 метра броят на бездомните кучета, срещнати по път, е 5!

500 кучетата са регистрирани и носят с ушна марка

Роден на улицата и живял там – това е кратката история на всеки клепоушко с махаща опашка.

Общините имат задължението да залавят бездомните кучета – да ги регистрират, кастрират, обезпаразитяват, но и да ги пуснат от мястото, от което са „заловени“, а именно – от улицата.

Съдбата на четириногите НЕдомашни любимци е именно такава – да бъдат хранени от добросъвестни минувачи, да бъдат галени от малки деца, ваксинирани и връщани обратно на улицата.

Благоевград сякаш води класацията по най-много съобщения, свързани с нападение на хора от бездомни животни. Неслучайно ги наричаме „съобщения“, защото те влизат в една перманентна хроника, чийто край е неизвестен. Новините за нападнати не са новини, защото не дават гласност на нищо актуално, а оповестяват поредния случай. Както стана известно от публикация в личния профил на актьора от Благоевград – Иван Тодоров, той е „поредният“ потърпевш, след като оставил детето си в детска градина в центъра на областния град.

Актьорът споделя съдбата на десетки граждани, които са принудени да носят в джобове и чанти електрошок или лютив спрей, за да се защитят – едни от страх да не бъдат нападнати, а други като превенция след едно нападение.

Служителите на градския транспорт в Благоевград – по-голяма част от които жени, отиват със страх на работа, особено в тъмните часове на деня, тъй като глутници в кв. „Еленово“, където се намира автобазата на градските автобуси, са нападали хора.

Районът между Съдебната палата и при площад „Македония“ също е известен с наситеното присъствие на четириноги, които си играят, лежат в тревните площи, гонят се, а понякога и хапят.

Преди седмица репортер на ИНФОМРЕЖА подаде сигнал до общинския инспекторат за нападнат мъж при Трето основно училище.

Преди година отново възрастен човек около 5 ч. сутринта бе подгонен от глутница, наброяваща 20 кучета, за което ИНФОМРЕЖА сигнализира до институциите, включително и с видеоклип.

Проблемът с кучетата не е само в Благоевград, той е и в Банско, за което сме съобщавали, и в други населени места, но както кметът Илко Стоянов коментира на пресконференция от 14 февруари: „В Благоевград проблемът с кучетата се превръща в опасна пандемия и хората страдат“.

Не са еднократни и случаите, при които са предприемани „лични мерки“ за спиране на популацията. Жители на „Струмско“ и „Еленово“ са подхвърляли храна с отрова, след което Общината отново е намирала труповете и отново е финансирала провеждането на аутопсия, както е по закон след подаден сигнал от други жители. Веднага след случая на Иван Тодоров във Фейсбук се появиха снимки на отровено животно в центъра.

Репортер на ИНФОМРЕЖА направи елементарна кратка справка, позната на всеки пешеходец в Благоевград. На разстояние от 500 метра – от сградата на Съдебната палата до сградата на Общината броят на бездомните кучета, срещнати по път, е 5!

500 кучета са регистрирани и носят с ушна марка. Почти същият е броят и на домашните им братя: 436 домашни кучета са регистрирани от 01.01.2017 г. до 15.02.2023 г.

От началото на 2023 две са заловените кучета, изхвърлени в община Благоевград – а именно известните вече „бегълци“ от Симитли – и двете вече осиновени.

А може би не за всички е известно, че кастрацията е безплатна в ОП „Общински приют за безстопанствени животни“ в Благоевград.

ИНФОМРЕЖА отправи запитване до Община Благоевград, с което се стараем да изясним въпроса докъде може институцията да се справи и реагира при подаването на сигнали за нападнати.

Регистрираните сигнали за 2022 г. и от началото на 2023 г. в Общината за нападнати жители от безстопанствени кучета са:

За 2022 г. в деловодството на Община Благоевград има постъпили 23 бр. жалби/сигнали за нападение от безстопанствени кучета и 21 бр. сигнали на Горещия телефон на Общината.

За 2023 г. в деловодството на Община Благоевград има постъпили 3 бр. жалби/сигнали за нападение от безстопанствени кучета и 5 бр. сигнали на Горещия телефон на Общината.

Какви са правомощията и задълженията на Община Благоевград,които има за овладяването на популацията им, разселването и защитата на гражданите от агресивните кучета?

Община Благоевград изпълнява Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград 2020 – 2023 г., приета с Решение № 384 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 26 ноември 2020 г. и следва нейния модел „кастрирай и върни“.

Общината, респективно кметът, има следните ограничени правомощия, що се отнася до бездомните кучета:

  • Да регистрира, кастрира, обезпаразитява, ваксинира и лекува бездомни кучета, в случай на нужда.
  • Приютът на Община Благоевград, подобно на повечето Общини у нас е временен, не постоянен. Това означава, че по закон Общината и кметът са длъжни да приберат бездомно куче само, ако то е болно или е доказано, че е ухапало някого.
  • По закон Общината има право да задържи бездомното животно само 3 дни, след което е задължена да го върне на мястото, от което е взето, т.е на улицата.

Какъв е данъкът, който трябва да заплати всеки стопанин за отглеждане на домашно животно?

 Годишната такса е в размер на 30 лв.

Съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Какво следва оттук насетне?

Според кмета на Общината ролята на държавата е решаваща са овладяването на подобен проблем, тъй като се необходими ясни законови норми, за това какво да прави една институция при наличието дори и на едно бездомно животно.

Несъмнено е нужно и изграждането на общински приют, които да отговаря на всички изисквания за отглеждане на животните, но какво се случва с тях след залавянето им?! В Германия, например, след 14-дневен период от постъпване на животното в приюта, ако не е осиновено, то се евтанизира – по този начин данъкоплатците не „хранят“ и още едно перо на Общините, а животните биват лишавани от прекарването на дните си в клетки и заградени дворове.

Снимка: Фейсбук

КОМЕНТАРИ