Община Разлог изтегля нов кабел, захранващ се от ТП Банята

Снимка: Община Разлог

Дейностите бяха предприети след сигнали от страна на жители

С цел подобряване доставката на електроенергия в ромския квартал в село Баня, Община Разлог предприе действия по изтеглянето на нов кабел, захранващ се от ТП Банята.

През изминалата седмица, съвместно с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД бе изтеглен втори кабел, като по този начин се осигури качественото ползване на електроенергия от всички домакинства, от квартала, съобщават от Общината.

Дейностите бяха предприети след сигнали от страна на жителите на село Баня за ниско напрежение и често прекъсване на тока, и поет ангажимент за подобряване качеството на услугите от страна на ръководството на Община Разлог и Кметство - село Баня.

Своевременно, като част от инициативата “Безопасна и здрава среда”, Община Разлог асфалтира една от улиците в квартала и започна ремонт на площадa. През следващите седмици предстои да бъдат оправени също тротоарните пространства и да се изгради нова детска площадка.

 

КОМЕНТАРИ