Новоизбраният кмет на село Церово положи клетва

Снимка: ОбС

С 31 гласа „за“ бе прието предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на жители

Радослав Тасков откри извънредното заседание на местния парламент, на което Иван Саков положи клетва и встъпи в длъжността кмет на село Церово.

Председателят на Общинска избирателна комисия - Благоевград – адв. Мартин Бусаров, обяви решението на комисията, от 11 октомври 2021 година, с което Иван Саков е избран за кмет.

Заседанието на Общинския съвет продължи с гласуване на извънредна точка във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2021 година, в което община Благоевград е допустим партньор на Министерство на здравеопазването. 

Точката бе подкрепена от 33 от общинските съветници, които гласуваха решение Община Благоевград да бъде партньор по горепосочения проект, като изпълнява посочените от СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД и СБАЛОЗ – Благоевград инвестиционни предложения при подготовката на проектното предложение от Министерството на здравеопазването.

Общинският съвет дава право на кмета на Община да подпише партньорски споразумения с Министерството на здравеопазването и Община Благоевград да осигури финансов ресурс до 244 950,00 лв. с ДДС за СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД и до 197 180,00 лв. с ДДС за СБАЛОЗ – Благоевград за изпълнение на дейностите.

С 31 гласа „за“ бе прието предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Благоевград, съгласно приетите критерии и целеви групи.

Работата на местния парламент продължи с гласуване на предложения, относно  предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост и допускане изработване на подробни устройствени планове.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as