МС отпусна пари за образование и спорт

Снимка: Infomreja.bg

534 777 лв. ще се изплатят за дейности по програма „Хубаво е в детската градина“

С допълнителни 4 957 963 лева ще се финансират дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се отпускат 1 379 138 лв. за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. За подкрепа на целодневното обучение на учениците се дават 737 987 лв. За обогатяване на библиотеки и създаване на пространства за четене ще бъдат преведени 558 760 лв.

534 777 лв. ще се изплатят за дейности по програма „Хубаво е в детската градина“, а за работа с родители по „Заедно за всяко дете“ - 496 060 лв.

Още 1 251 241 лв. ще получат центровете за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, които имат таланти в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще бъдат подпомогнати и центровете за превантивна, диагностична и рехабилитационна работа с деца и ученици, както и астрономическите обсерватории и планетариуми.

Допълнителните средства се предоставят по бюджетите на общините.

14 768 229 лева отпусна правителството за осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”, чиято цел е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства.

Средствата могат да се използват за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на учениците, спортни уреди и пособия и др.

Училища с под 400 ученици кандидатстваха с до две групи по модул „Изкуства“ и с до два отбора по модул „Спорт“, а училища с над 400 ученици - съответно, с до 3 групи/отбора по всеки от модулите.

Отпуснатите средствата са 50 процента от одобрените суми за 1 175 общински, държавни и частни училища. Останалите до 50% ще бъдат предоставени след представяне на справки за извършените разходи до края на учебната 2022/2023 г. 

Допълнителни 1 705 234 лв. отпусна правителството за командированите в чужбина български учители и университетски преподаватели.

Те ще получат повече пари за командировъчни, а държавата ще поема част от разходите им за наем на жилище, пътуване и медицински застраховки. Увеличението на средствата е в изпълнение на приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Според тях преподавателите ще получават допълнително 30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава, за да покриват разходите си за квартира, ако приемащата страна не им е осигурила безплатно жилище или средства за наем. Увеличава се и размерът на самите командировъчни във валута за всички от сектор „Образование“, определени в Приложение 2 на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Държавата ще поема и разходите за път на преподаватели от България до страната, в която са командировани в началото и в края на всяка учебна/академична година, както и пътните разноски на членовете на семействата им.

Целта е да се подобри социалният статус на преподавателите по време на престоя им в чужбина и дейността им да стане по-атрактивна, като по този начин да се популяризира и разшири преподаването на българския език по света.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6