Кражби на имущество са сред най-честите престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни

Снимка: МВР, архив

60 възпитателни дела са образувани през м. г. в Кюстендилско

По данни на НСИ през 2019 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 111. В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 22.0%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. е 11 на 1000 души от средногодишното население на възраст  8 - 17 години в областта.

В област Кюстендил броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет през  годината, е 50, или 45.0% от всички водени на отчет лица, като 90.0% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2018 г. броят на новозаведените се увеличава със 100.0%.

През 2019 г. снети от отчет в ДПС са 36 малолетни и непълнолетни лица, или 32.4% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 13 лица (36.1%), а поради навършване на 18-годишна възраст - 23 лица (63.9%).

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2019 г. в област Кюстендил, са 91. Момичета са 22, или 24.2%, а момчета - 69 (75.8%).

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършителите на кражби са 14 лица, или 22.2% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете - 42.9%.

17.5% от лицата на възраст от 8 до 17 години са извършили престъпления, свързани с наркотици.

През 2019 г. в област Кюстендил местните комисии са образували 60 възпитателни дела. От тях 37 (61.7%) - по предложение на органите на прокуратурата. Решените през годината дела по чл. 21 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) са 56, като 26 са били решени в срок до един месец.

През 2019 г. местните комисии в областта са наложили 75 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН на 60 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 61 общественоопасни деяния.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf