Казус с едновековна история: Незаконното сметище при Изгрев остава до намиране на пари за рекултивация

Снимка: Infomreja.bg

В момента депото е незаконно сметище, защото не е регистрирано

Нерегламентираното сметище между благоевградските села Изгрев и Марулево очаква късметът и активната работа, за да се достигне до рекултивация.

Сметището, предназначено преди десетилетия за строителни отпадъци, днес вече официално е изгубило статута си и е изцяло нерегламентирано. Това стана ясно от думите на Диана Стефанова, заедно с която кметът на Благоевград – Илко Стоянов, дадоха пресконференция.

"Депото не отговаря на нормативните изисквания и затова не може да бъде регистрирано, НО е единственото, в което могат да бъдат изхвърляни инертни материали", уточни за ИНФОМРЕЖА Стефанова.

Проблемът с „депото“ на границата между двете села е многократно засяган в репортажите на ИНФОМРЕЖА. Допитвания за статута на депото са правени от медията ни както до кмета Камбитов, така и до Томов. Оказа се, че Общината, без значение от ръководителя ѝ, е безсилна в справянето с пожарите, които избухват от самозаплалилите се отпадъци, от замърсяването на реката, която преминава през депото, и опасността от екологична катастрофа в района, застрашаваща живота на местните, част от които – като Костадин Трендафилов, живеят в непосредствена близост до мястото.

В момента депото е незаконно сметище, защото не е регистрирано в съответствие със закона за опазване на околната среда. Липсата на промяна на статута на депото го е превърнало в нерегламентирано, а трудността то да бъде регистрирано идва и от намиращия се в непосредствена близост воден обект, защото самото депо е в дере, обясни Стефанова.

Тя допълни, че за да има регистрация, то трябва да има еврофинансиране, а финанси ще са нужни и за да бъде рекултивирано, ако бъдат намерени и средства за създаване на терен за изграждане на ново депо за инертни материали, които да бъдат депонирани по европейските стандарти.

През март 2020 година ИНФОМРЕЖА получи отговор на дългоочакваните въпроси, зададени към Община Благоевград по темата.

Общината е извършила незабавна проверка на терен като официалния отговор до медията ни е с прикрепен снимков материал.

  • След като Общината е получила и изпълнила предписание на РИОСВ-Благоевград, защо ситуацията с депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево продължава да не се променя и проблемите с тоталното замърсяване на реката и околностите край депото са факт?

Към настоящия момент на територията на община Благоевград единственият начин за обезвреждане на строителни отпадъци е тяхното депониране на депото в с. Изгрев. Преустановяването на неговата експлоатация, преди да бъде изградена площадка, на която да се извършва законосъобразно третиране на строителни отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване, би довело до неконтролируемото образуване на нерегламентирани сметища от произволното изхвърляне на тези отпадъци на територията на общината.

  • Какъв контрол упражнява Общината върху общинското предприятие „Биострой“ ЕООД по отношение на задълженията за стопанисване на депото?

Експерти от Община Благоевград извършват ежеседмични проверки на депото в село Изгрев и респективно на неговия оператор – общинска фирма „Биострой“ ЕООД. При констатиране на нарушения на фирмата се дават предписания за тяхното отстраняване. 

  • Ще извърши ли Общината и настоящето ръководство нова проверка, която да установи видимото наличие на отпадъци в речното корито на Айдаровска река и околностите на депото?

Община Благоевград вече извърши проверка. На оператора на депото е дадено предписание в срок до 18.03.2020 г. замърсените терени в околностите на депото, които не са частна собственост, да бъдат почистени и да бъде засилен визуалния контрол на входа на депото с цел недопускане на депонирането на смесен битов отпадък.

  • Какви мерки би предприела Общината за прекратяване на порочната практика за превръщане на тази територия в огромно битово сметище?

Към настоящия момент Община Благоевград е предприела действия за осигуряване на средства за изграждане на площадка, на която да се извършва законосъобразно третиране на строителни отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване. С цел недопускане на разпиляването на депонирания отпадък и с цел ограничаването на достъпа на недобросъвестни граждани до тялото на депото, през 2019 г. е подновена оградата на депото и са монтирани камери за видеонаблюдение.

Припомняме още, че казусът с депото възникна след множество сигнали, подадени към ИНФОМРЕЖА в периода между 2018 и 2019 г.

Река Айдаровска понесе боклуци по коритото си още първите пролетни дни и с първите дъждове, които 72 часа се изливаха непрестанно над областта.

ИНФОМРЕЖА направи запитване до РИОСВ-Благоевград, именно с какъв статут е депото, а отговорът от 22.08.2019 г. е следният:

Депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево, община Благоевград се експлоатира от община Благоевград, чрез „Биострой“ ЕООД. Територията е с начин на трайно ползване - сметище.

Проверка на място от наш екип в през юни 2021 показва, че от стари дивани до печки, дюшеци и всякакъв вид други боклуци могат да се намерят на границата между двете села.

След консултация с кметските наместници на двете села Изгрев и Марулево през 2019 бе даден един и същ отговор: „Подавали сме сигнали, но нищо“.

От РИОСВ-Благоевград, също е извършена проверка миналата година след сигнал, подаден от медията ни, която констатира, че:

Територията на депото е ограничена от ограда телен тип, осигурен е фургон, на депото не е наличен кантар, а количествата, постъпващи отпадъци се определят по вместимостта на транспортните средства.

Нашата проверка през 2019 пък показва, че телената ограда е почти разрушена, а не само неналичието на кантар, но и на постоянна охрана позволява загробването на тонове отпадъци и замърсяването на реката и не само.

При проверка на Община Благоевград, през месец май 2019 г., е установено замърсяване по пътя към депото и наличие на отпадъци извън неговата територия. На кмета на община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсените участъци. Предписанието е изпълнено в срок, за което РИОСВ – Благоевград, е уведомена писмено.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, отговорността по закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, е на кмета на общината. 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax