Още един замърсител в Благоевградско: Река Айдаровска се превърна в сметище

Реката понесе боклуците от депото

Депо за строителни отпадъци е сметище за всякакви боклуци (СНИМКИ+ВИДЕО)

Река Айдаровска понесе боклуци по коритото си още първите пролетни дни и с първите дъждове.

ИНФОМРЕЖА многократно е писала за проблема със замърсяването на малкото корито на реката и околностите след подавани до медията ни сигнали. Пожари се разразяват в летните дни, а миризмата от горящи гуми и топяща се пластмаса се носи в двете села, на границата между които е депото – Изгрев и Марулево. И така - оказва се, че не само мръсният въздух трови жителите на Блгоевградско.

Вчера, след като обилните валежи продължават, реката носи във водите си гуми, найлон и всякакви материали, които не са със „строителен“ характер.

Според регламента сметището, което е буквало в коритото на реката, е за строителни отпадъци.

ИНФОМРЕЖА направи запитване до РИОСВ-Благоевград, именно с какъв статут е депото, а отговорът от 22.08.2019 г. е следният:

Депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево, община Благоевград се експлоатира от община Благоевград, чрез „Биострой“ ЕООД. Територията е с начин на трайно ползване - сметище.

Обещанието на управата обаче е, че след като бъде готово депото при Бучино, което все още не е действащо, транспортът на боклуци между село Изгрев и Марулево ще спре, заяви пред медията ни Костадин Трендафилов, който живее по неволя точно до сметището. Неговият имот е закупен преди повече от 50 г., но домът си Трендафилов стои преди 12 г., когато в съседство все още не е имало планина от боклуци.

Той обясни, че строителните отпадъци са само 50% заемащи територията. Охраната е ненадеждна и непостоянна, а изхвърлянето на битови отпадъци е редовно.

Проверка на място от наш екип в края на 2019 показва, че от стари дивани до печки, дюшеци и всякакъв вид други боклуци могат да се намерят на границата между двете села.

След консултация с кметските наместници на двете села Изгрев и Марулево бе даден един и същ отговор: „Подавали сме сигнали, но нищо“.

Костадин също е сигнализирал – както до „Биострой“ ЕООД, така и многократно до Община Благоевград пред бившето ръководство.

От РИОСВ-Благоевград, също е извършена проверка след сигнал, подаден от медията ни, която констатира, че:

Територията на депото е ограничена от ограда телен тип, осигурен е фургон, на депото не е наличен кантар, а количествата, постъпващи отпадъци се определят по вместимостта на транспортните средства.

Нашата проверка пък показва, че телената ограда е почти разрушена, а не само неналичието на кантар, но и на постоянна охрана позволява загробването на тонове отпадъци и замърсяването на реката и не само.

За депото от РИОСВ –  Благоевград е заверена една отчетна книга по Приложение № 3 за депа за отпадъци към Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г., изм. и доп.).

При проверка на Община Благоевград, през месец май 2019 г., е установено замърсяване по пътя към депото и наличие на отпадъци извън неговата територия. На кмета на община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсените участъци. Предписанието е изпълнено в срок, за което РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено.

Въпреки изпълненото предписание – ситуацията остава същата.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, отговорността по закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, е на кмета на общината. 

ИНФОМРЕЖА изпрати своето запитване още през март 2019 г., но отговор не получи.

Въпросите, които можете да видите по-долу, ще бъдат изпратени към екипа на кмета Румен Томов и отговорните лица по темата.

Уважаеми представители на Община Благоевград,

Във връзка с подадени сигнали до медията ни, свързани със сметище в землището на село Марулево, община Благоевград, бихме искали да получим отговори на следните въпроси, с които официално и обективно да представим позицията на общината и да се обосновем документално пред читателите.

Част от сигнала гласи: „Уважаема Инфомрежа, от години насам в пределите на сметището между село Изгрев и Марулево, се изхвърлят всякакви отпадъци, а не само строителни, както бе оповестено, че трябва да бъде. Реката, която минава отстрани на сметището, е изключително замърсена, в нея попадат всякакви битови отпадъци и гуми, а реката е действаща – тоест през пролетно-есенния период в нея има вода. Заповядайте и се уверете в каква мърсотия живеят хората, които в непосредствена близост до сметището имат къщи…“

          Въпросите на ИНФОМРЕЖА към Община Благоевград са:

  • След като Общината е получила и изпълнила предписание на РИОСВ-Благоевград, защо ситуацията с Депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево продължава да не се променя и проблемите със тоталното замърсяване на реката и околностите край депото са факт?
  • Какъв контрол упражнява Общината върху общинското предприятие „Биострой“ ЕООД по отношение на задълженията за стопанисване на депото?
  • Ще извърши ли Общината и настоящето ръководство нова проверка, която да установи видимото наличие на отпадъци в речното корито на Айдаровска река и околностите на депото?
  • Какви мерки би предприела Общината за прекратяване на порочната практика за превръщане на тази територия в огромно битово сметище?

 

На сантиметри от коритото на реката
Кадри от репортерската проверка
Контролният пункт на депото
Към реката...
Вход към дома на Трендафилов
Снимка: Infomreja.bg
Кадри от репортерската проверка
Телената ограда, очертаваща депото
Кадри от репортерската проверка
Кадри от репортерската проверка
Кадри от репортерската проверка
Реката понесе боклуците от депото
Реката понесе боклуците от депото
Реката понесе боклуците от депото
Реката понесе боклуците от депото
Отговорът на РИОСВ-Благоевград

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd