"Камбаните бият за празник" - един значим литературоведски труд

Снимка: Infomreja.bg

Авторът Асен Стругов създава Антология на неврокопските творци

75-годишнината на Литературния клуб „Людмил Стоянов“ в Гоце Делчев стана повод за създаване на двутомника „Камбаните бият за празник“ – Антология на неврокопските творци. Това значимо дело на писателя Асен Стругов е литературоведски труд, който си поставя за цел да проследи развитието на литературния процес в Неврокопския край още от създаването на Клуба през 1947 година до днес. Съдържа биографични бележки за авторите, кратки литературнокритически рецензии на техни творби, както и самите творби. Общият брой на представените автори е 67.

Освен талантлив поет и белетрист, Асен Стругов е и литературен критик. В това отношение много му помага неговата дългогодишна работа като преподавател по български език и литература. Той умее да анализира художествения текст, да оцени достойнствата му. Вниква не само в съдържанието, но и във формата на произведенията. С точния си усет за словото Стругов извежда на повърхността спецификата на творческия почерк, откроява самобитното. Кратко, но точно и ясно посочва емблематичното за всеки автор. Старае се да убеди читателите в правотата си, посочва примери, излага наблюдения и разсъждения, обобщава. Нерядко се обръща директно към читателите. Например, пишейки за поета Димитър Нанчев и неговата стихосберка „Ако любовта не съществува“, той твърди, че поетът „по оригинален начин тълкува темата за вечната жена – любима, съпруга и майка“. Следва съветът: „Прочетете стихотворението „Пожелах те“ и ще се убедите.“ И малко по-късно: „Прочетете книгата, за да останете при истината за живота.“

С присъщата си добронамереност Асен Стругов се стреми да открои творческите постижения на авторите и да насърчи тези от тях, които продължават да държат перото.

Повечето творци, представени в алманаха, са поети. Между тях има такива, които са издали не една и две стихосбирки, и други, чиито стихотворения не са излезли в книга. Има популярни автори и такива, които нямат тази известност. Но Стругов се отнася с подчертано уважение към всеки творец, като високо цени труда му.

Белетристичните текстове също са на творци с различни възможности. Авторът се старае да открие и покаже най-добрите образци между произведенията им. Впечатляващо е жанровото разнообразие на подбраните текстове – есета, пътеписи, разкази, романи, документални творби.

Прочете ли двутомника на Асен Стругов, човек добива пълна представа за развитието на словесното изкуство в Неврокопския край през миналия и настоящия век. При това всичко е поднесено максимално точно, прецизно. Затова смело може да се каже, че Антологията има и библиографска стойност. Доверието на читателя се засилва и от факта, че авторът познава лично повечето от творците, за които пише.

Поставил си една трудоемка задача, Асен Стругов я изпълнява с радост. Сякаш между редовете наднича неговата доброжелателна усмивка. Той работи със съзнание за важността на мисията си и е доволен, че творческият му замисъл се осъществява. В същото време се радва на всяко дарование.

Пословично е и трудолюбието на автора. Чест прави на този вече възрастен човек да прочете и анализира толкова много творби, жанрово и тематично разнообразни.

Прави впечатление и богатата обща култура на автора, което допълнително прави четенето на книгите приятно и полезно.

Том втори завършва с благодарности към всички, които са помогнали за издаването на Антологията. Но най-голямата заслуга за тази енциклопедия на неврокопските творци принадлежи на Асен Стругов.

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d