Какво представлява програмата Еразъм+?

Снимки: Цветелина Ушева

„Еразъм+ е изключителна възможност за личностно израстване“

Много хора са чували за Еразъм+, но не много знаят какво представлява тази програма и с какво се занимава. Еразъм+ е програма на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

С бюджет от близо 26 милиарда евро за новия период 2021-2027 г., тя предоставя възможности за над 4 милиона участници да учат, да се обучават, да придобиват опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина безплатно. Освен че предоставя безвъзмездни средства, с Еразъм+ се подпомагат също преподаването, научните изследвания, контактите и политическите дебати по теми, свързани с ЕС. Възможността е насочена както към ученици, студенти и стажанти, така и преподаватели, доброволци и служители от цял свят.

От личен опит мога да споделя, че Еразъм+ е изключителна възможност за личностно израстване. Аз съм била част от огромен брой младежки проекти, като получих не само знания, но и нови приятелства, и спомени за цял живот. Преди няколко дни бях част от един страхотен обмен, който се проведе в малкото градче Etroeungt във Франция със заглавие “Innovate. Empower. Start.”

В светлината на икономическите предизвикателства, пред които сме изправени след COVID-19, този младежки обмен имаше за цел да помогне на участниците да развият умения за адаптация към новото нормално, да се повиши креативността и чувството им за инициативност в дългосрочен план; да се развият предприемачески компетенции; да се развие мисленето и мотивацията на участниците, за да ги направи по-способни да успеят в постоянно променящата се икономическа и социална среда. На гости ни беше и кметът на градчето, с когото поговорихме за младите хора и възможностите им за започване на бизнес.

Проектът включваше много различни дейности като презентации и работилници, чрез които се повиши самочувствието на участниците и тяхната мотивация за развитие чрез създаване на собствен бизнес. В младежкия обмен участие взеха 36 участници на възраст между 18 и 30 години от България, Франция, Кипър, Италия, Румъния и Турция.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf