Информационен ден по проект MINERAL PATHS привлече над 100 участници

Снимка: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Участниците получиха промоционални материали

Над 100 участници присъстваха на информационния ден по проект Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink“ (MINERAL PATHS) (Минерални пътеки: ваканция и природа за миг)“. По време на информационното събитие, което се проведе в зала „22 септември“, бяха представени видео материали, създадени за популяризиране на непознатите минерални пътеки в трансграничния регион, разработеният в рамките на проекта туристически пътеводител за популяризиране на познати и непознати дестинации с минерални извори в трансграничния регион и др. 

Участниците получиха промоционални материали с информация за изпълнените дейности по проекта. 

Основният извод от реализацията на проекта, който беше направен на проведеното информационно събитие, е, че безспорно може да се твърди, че проект Минерални пътеки е успешен, а неговите резултати имат голямо въздействие и допринасят за развитието на трансграничния регион в дългосрочен план.

Проект „Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink“ (MINERAL PATHS) (Минерални пътеки: ваканция и природа за миг)“ е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“. 

Проектът цели опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион.  

Партньори в проекта са Община Минерални бани (област Хасково), Асоциация „Съвремие“ (Сандански), Община Мики (Област Ксанти, Гърция), Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ (Благоевград) и Община Якоруда (област Благоевград).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn