"Горичка в количка" посети децата от 5 СУ в Благоевград

Снимка: ЮЗДП

Инициативата е по повод годишнините на Натура 2000 (30г.) и Програма LIFE

Тематичното фургонче днес паркира в двора на училището, за да доведе гората до децата. Експерти и горски педагози запознаха петокласниците с интересни факти за гората и обитателите и. Под формата на забавни игри инж. Ваня Каменова, инж. Вера Станишева и инж. Бранимира Евтимова помогнаха за обогатяването на екологичните знания на учениците. Целта на ЮЗДП ДП и „Горичка в количка“ е да стимулира обществения интерес и този на подрастващите към проблемите от екологично естество. 

Децата с интерес приеха предизикателството да опознаят  лесовъдските игри, защото те са забавни и носят нови знания за тайните на животни, растения и дървета в гората. Засадиха и брезички в двора на училището.

Към момента Югозападното държавно предприятие изпълнява следните проекти, финансирани по програма LIFE :

„Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ - LIFE REFOREST, период на изпълнение 02.09.2020 - 31.12.2024 г.

„Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежа Натура 2000 в Североизточна България“ - LIFE IASHAB с период на изпълнение 01.09.2020 - 31.12.2024 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax