БВП в област Благоевград през 2019 г. е 3 139 милиона лева

Снимка: Infomreja.bg

През 2019 г. относителният дял на сектора на услугите представлява 65.7% от общата БДС

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в област Благоевград през 2019 г. е 3 139 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение нараства с 5.1%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 329 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 170 лв. за страната.

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Благоевград се увеличава в сравнение с 2018 г. с 4.7% и възлиза на 2 710 млн.лв. Създадената в областта БДС е 2.6% от общата за страната.

През 2019 г. относителният дял на сектора на услугите представлява 65.7% от общата БДС за областта и е в размер на 1 779 млн. лв., което е с 1.0 процентни пункта повече в сравнение с 2018 година.

Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 717 млн. лв. и представлява 26.4% от общата БДС за областта. Спрямо 2018 г. нейният относителен дял намалява с 0.3 процентни пункта.

Реализираната от дейностите в аграрния сектор БДС е в размер на 214 млн. лв., или 7.9% от общата БДС за областта. В сравнение с предходната година относителният и дял намалява с 0.7 процентни пункта.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf