БНБ очаква до месеци връщане на икономиката до нивата преди пандемията

Снимка: Infomreja.bg

През първите седем месеца на 2021 г. се отчита свиване на излишъка по общото салдо

Предвижданото постепенно възстановяване на инвестиционната активност, положителните перспективи за пазара на жилища и запазващите се ниски нива на лихвените проценти ще благоприятстват растежа на кредитирането за частния сектор, пише в анализа, цитиран от Дневник..

Българската народна банка (БНБ) очаква в близките месеци ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) до нивата отпреди пандемията. Това се вижда от прогнозата на институцията, записана в редовния тримесечен "Икономически преглед".

През четвъртото тримесечие на 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. банката очаква външното търсене на стоки и услуги да нарасне значително на годишна база в съответствие с международната конюнктура, както и като ефект от ниската база през съответните периоди на предходната и на текущата година.

Основно допускане на експертите на БНБ при изготвянето на прогнозата, свързано с развитието на пандемията от COVID-19, е, че негативните макроикономически ефекти от противоепидемичните мерки в страните от еврозоната ще са ограничени заради постепенното адаптиране на поведението на икономическите агенти към тях.

През първите седем месеца на 2021 г. се отчита свиване на излишъка по общото салдо на текущата и капиталовата сметка на България спрямо същия период на 2020 г. главно в резултат на по-големия дефицит по търговския баланс и по статията "първичен доход, нето".

През четвъртото тримесечие на 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. БНБ очаква излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка в процент от БВП да се повиши спрямо края на 2020 г. Основно влияние за това ще имат увеличението на излишъка при търговията с "други услуги", при които се прогнозира продължаване на наблюдаваната от началото на годината тенденция, както и очакваните по-високи нетни приходи от услуги, свързани с пътувания.

През първите осем месеца на годината депозитите на неправителствения сектор в банковата система продължиха да нарастват със сравнително високи темпове, за което допринесоха ускореното нарастване на доходите от труд и продължаващото поддържане от домакинствата на спестявания с предпазен мотив, както и все още ограничената инвестиционна активност на фирмите, посочва институцията, цитирана от БТА.

От март годишният растеж на кредита за частния сектор следва тенденция към плавно ускоряване най-вече под влияние на силната възходяща динамика при кредитите за домакинства, пише в анализа на БНБ.

Експертите на централната банка очакват в близките месеци растежът на депозитите на неправителствения сектор слабо да се забави в съответствие с прогнозираното нарастване на частното потребление.

През четвъртото тримесечие БНБ очаква инфлацията да продължи да се повишава, след което ръстът й да се забави в началото на 2022 г. в съответствие с техническите допускания за по-слабо поскъпване на годишна база на храните и на петролните продукти на международните пазари спрямо съответния период на 2021 г.

Рисковете пред тази прогноза се оценяват като ориентирани към по-силно нарастване на цените от заложеното в базисния сценарий и произтичат главно от възможността да се запази възходящата тенденция при цените на електроенергията, природния газ и други основни суровини.

Допълнителен риск за реализиране на по-висока от прогнозираната инфлация произтича от вероятността фирмите да предприемат увеличения на заплатите на служителите като индексация спрямо ускореното нарастване на потребителските цени и да пренесат това увеличение в крайните цени, в резултат на което ефектите от текущото засилване на инфлацията да бъдат по-продължителни във времето, пише в анализа.

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf