Започна изпълнението на изключително важен екологичен проект за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Снимка: Infomreja.bg

Направена беше първа копка на инсталации към Регионално депо за отпадъци

Днес беше даден старт на изключително важен екологичен проект – „Изграждане на инсталация за предварително третиране и на инсталация за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в регион Гоце Делчев“.

Изграждането на тези инсталации ще доведе до намаляване на количеството на битовите отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци край гоцеделчевското  село Добротино, местност Мокра поляна. Ще бъде осигурен допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и / или биоразградими отпадъци.

Компостиращата инсталация, която ще бъде изградена, ще има капацитет 2 100 тона годишно.  А капацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци ще бъде 12 300 тона годишно.

Предстои въвеждането на система за разделно събиране на зелени отпадъци. Предвидено е и изграждане на нов трафопост на площадката.

За изпълнение на проекта община Гоце Делчев, в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, е сключила административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16M1OP002-2.002-0010.

Общата сума на проекта е 9 147 276.52 лева, от които 5 840 128,74 лева - от ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие, 1 030 610,95 лева - от държавния бюджет на Република България и 765 112, 38 лева - собствен принос на бенефициента.

На днешната церемония за първа копка на обекта присъстваха кметовете на общините Гоце Делчев и Гърмен – Владимир Москов и Феим Иса, народният представител от БСП Богдан Боцев, председателите на общинските съвети в Гоце Делчев и Гърмен – Димитър Балтаджиев и Денислав Шенгов, представителите на изпълнителя - ДЗЗД “За по-чист Пирин 2018 – 2020“ – Любомир Галчев и Стоян Кисьов, и други официални лица.

Церемонията беше открита от Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, който благослови начинанието и пожела здраве на всички, които ще го реализират, и на тези, които ще ползват придобивките.

Презентация на проекта направи Димитър Палков – еколог на община Гоце Делчев.

В словото си кметът Владимир Москов подчерта важността на проекта за екологията на целия район. Той поздрави всички, допринесли проектът да бъде защитен. Благодари и на Министерството на околната среда и водите за оказаната подкрепа.

„Трябва да се научим разделно да събираме отпадъците. В момента плащаме висока такса в РИОСВ. С реализирането на проекта тази такса чувствително ще се намали“, каза кметът Москов.

Своето задоволство, че се поставя началото на съвременно европейско предприятие за преработка на отпадъците, изрази и кметът на община Гърмен – Феим Иса. Той благодари на кмета Москов и на неговия екип за разработката и защитата на проекта.

„С реализирането на това предприятие ще имаме възможност да изпълним Националната програма за опазване на околната среда и да намалим данъчната тежест, която в момента плащат жителите на трите общини“, каза Феим Иса.

 

 

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf