Възможно ли е да учим и работим едновременно? Как ни защитава законът?

Все повече студенти желаят да учат в задочна или дистанционна форма на обучение, за да могат едновременно с това и да печелят пари, т.е. да работят.

Колкото и трудно да звучи, законът е предвидил допълнителен отпуск за обучение, освен полагащия им се през годината.

Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” ще се опита да разясни на всички студенти, които  учат и работят едновременно, малко повече за техните права.

Когато студентът работи, за да възникне право на ползване на учебен отпуск, трябва да са налице всяко едно от следните условия:

  1. Да учите в висше учебно заведение
  2. Да  работите в условията на петдневна работна седмица
  3. Да сте записан в задочна или дистанционна форма на обучение

Всеки работник или служител, който учи във висше учебно заведение, без откъсване от производството, има право на 25 работни дни за всяка учебна година. Можете да ползвате обаче това си право само, ако получите съгласие от работодателя.  Това е записано в чл.169 ал.1 от Кодекса на труда.

За да се подготвите успешно за приемния изпит в учебно заведение, в което желаете да продължите обучението си, можете да поискате от работодателя си платен отпуск в размер на 12 работни дни при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура.

Ползването на този отпуск, както и неговия размер зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за което не е нужно мотивиране на неговата причината, остава възможността да ползвате неплатен отпуск в размер на 6 работни дни.

За да можете да се подготвите за учебните занятия, както и за изпитите, можете да ползвате отпуск за осъществяване на обучението, който отново в зависимост от съгласието на работодателя е платен или неплатен. Когато работодателят Ви даде своето съгласие имате право на  платен годишен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година.

Освен това имате право и на 20 работни дни  неплатен отпуск за подготовка. Ако все пак работодателят Ви не позволи такъв отпуск, остава да се възползвате от платения си годишен отпуск, за който Кодекса на труда е установил минимум от 20 работни дни или неплатен отпуск по чл.160 от КТ.

Важно е, когато разберете датите си за изпити, занятия и други, да уведомите работодателя си най-малко 7 дни преди началото на времето, през което ще ползвате съответния  учебен отпуск. Също така, когато в рамките на една учебна година полагате изпити за две години, имате право на отпуск за две години.

За съжаление малко от работодателите наемат на работа учащи се и още по-малко им позволяват да ползват полагащия им се учебен отпуск.

В тази тема се опитахме да разясним най-важните моменти, свързани с учебния отпуск на студентите.

Ако желаете да научите повече по въпроси свързани с Вашето обучение, както и много други, можете да се свържете с нас – Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил”.

 

КОМЕНТАРИ

попето09:20 - 18.03.2015
I ot men mersi!
Бойчо18:34 - 16.03.2015
много благодаря
Код за сигурност, въведете кода a2g