Върхов корояд съсипва частни гори в Кюстендилско и Пернишко

Снимка: Infomreja.bg, архив

Над 9000 декара са частните гори в областите Кюстендил и Перник, които съхнат поради нападение от върхов короядВ изключително кратки срокове служителите от 10-те териториални поделения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград /ЮЗДП/ в двете области направиха инвентаризация на съхнещите иглолистни култури в недържавни горски имоти.

Извършена е голяма по обем документална и теренна работа за идентифициране на насажденията – собственост на физически и юридически лица, религиозни институции и др.

Към момента са инвентаризирани съхнещи борови култури в недържавни гори на територията на „ДГС Кюстендил” – 177 насаждения, с обща площ 3183 декара, в почти всички землища на общината; "ДГС Земен” – 183 насаждения, с площ 2738 декара, във всички землища на общината; „ДГС Трън” – 252 насаждения във всички землища на общината; „ДГС Дупница” – 110 насаждения, с обща площ 1545 декара, в почти всички землища; „ДЛС Осогово” – 95 насаждения, с обща площ 406 декара; „ДЛС Витошко-Студена” - 160 насаждения, 98 декара съхнещи; „ДГС Радомир” – 85 насаждения във всички землища; „ДГС Невестино” – 33 насаждения, с обща площ 172 декара; „ДГС Рилски манастир” – 26 насаждения с обща площ 870 декара, и „ДГС Брезник” - 26 насаждения.

Предстои ОД „Земеделие” в Кюстендил и Перник да установи собствениците на имотите, които следва да предприемат спешни действия за усвояване на повредената дървесина.

При заявен интерес от собствениците Югозападното държавно предприятие има готовност да съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като поеме разходите за изготвяне на необходимите документи.

Сечта и реализацията на дървесината също могат да бъдат организирани от териториалните поделения на ЮЗДП, след сключване на договори с частните собственици.

 

КОМЕНТАРИ

Gorski19:23 - 13.07.2017
Няма как да е "свършена" толкова работа за това време. Не и с този състав - малочислен в РДГ, незнаещ за какво става дума в по-голямата си част в ТП(ДГС). Това е самореклама - да се набутат при тях частите собственици..........
Код за сигурност, въведете кода 2cn