Вестниците са на изчезване! Намалява тиражът на печатните издания

Снимка: Infomreja.bg

В област Благоевград през 2019 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 1 824 хил.

Националният статистически институт публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2019 г. в област Благоевград са издадени 88 книги с тираж 18 хил. броя и 3 брошури с тираж 510 броя.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 24 (20.9%), а средният им тираж - със 7.9% и достига 209 броя.

През 2019 г. в област София (столица) са издадени преобладаващият брой от книгите и брошурите в страната - 6 424 заглавия, или 67.5%. Областите Пловдив и Варна са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури - съответно по 9.0 и 5.3%. За област Благоевград този дял е 1.0%.

В област Благоевград през 2019 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 1 824 хил. или по 6 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници и тиража се запазва същия. 

Относителният дял на издаваните вестници в област Благоевград е 2.7% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 12.3% от тиража на всички регионални вестници.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as