Веселин Христов положи клетва като общински съветник в Благоевград

Снимки: Община Благоевград

Общински съвет Благоевград проведе днес извънредно заседание

На извънредна сесия в зала „Пейо Яворов“ Веселин Христов положи клетва като общински съветник, Красимир Роячки избран за председател на Комисията по инвестиционно насърчаване и планиране.

Общински съвет Благоевград проведе днес извънредно заседание. Сесията се състоя от 10,30 часа в зала „Пейо Яворов“, при взети строги противоепидемични мерки и предварително разпределени места за присъстващите.

Председателят Андон Тодоров обяви за стартирала от днес дарителска кампания във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за интензивно лечение на пациенти в МБАЛ-Благоевград. Сесията бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка от дневния ред председателят на Общинската избирателна комисия адвокат Мартин Бусаров обяви решение № 302-МИ/04.03.2020 година на Общинската избирателна комисия, относно прекратяване пълномощията на Любен Милев – общински съветник от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради подадена оставка и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Веселин Христов . Клетва положи новият общински съветник Веселин Христов.

По втора точка от дневния ред постъпиха предложения относно попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград и избор на председател на Комисията по инвестиционно насърчаване и планиране. Общинският съветник Красимир Роячки е избран за председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране.

За мандат 2019-2023 година постоянните комисии към Общински съвет - Благоевград, са 11. Новият общински съветник Веселин Христов е избран за член на една от постоянните комисии към Общински съвет Благоевград, на място на Любен Милев.

По трета точка от дневния ред, съветът прие предложение на кмета на община Благоевград инж. Румен Томов, относно Експлоатация и стопанисването на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Изказване извън дневния ред, относно предложения за работата на Общинския съвет, по време на обявеното извънредно положение, направиха общинските съветници: Кирил Илиев, Рашко Динков, Гергана Янчева и Албина Анева.

Изказване извън дневния ред, за отпускане на средства за закупуване на медицинска апаратура за лечение на пациенти с коронавирус, в болниците на територията на община Благоевград, направиха общинските съветници Радослав Тасков и Красимир Роячки.

Съветът прие предложение на кмета инж.Румен Томов относно отпускане на еднократна финансова помощ на група жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa