В училището на село Плетена е реализиран проект за дигитализация на учебния процес

Снимка: ОбУ - Плетена

В ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ - село Плетена, община Сатовча, вече се радват на реализиран проект „Дигитализация на учебния процес в училище посредством изграждане на интерактивна среда в класните стаи”, който е на обща стойност 30 000 лева и включва изграждане на дигитална интерактивна учебна среда . Осем класни стаи са оборудвани с модерни интерактивни информационни и комуникационни технологии.

 Изграденият интерактивен ИКТ център ще дава достъп до много повече и по-разнообразни учебни материали, е-учебници, мултимедийни и дигитални ресурси, онлайн платформи за обучение и създаване на виртуални класове с интегрирано облачно пространство.

Чрез образователния софтуер mozaBook Classroom ученици и учители ще разполагат с моментален достъп до  голям брой образователни 3D модели,видеа , изображения и образователни игри.

Учителите ще могат да използват  демонстрациите в електронните учебници на различните издателства,  без да губят непосредствения контакт с учениците. Освен това софтуерът ще осигури необходимата учебна и технологична инфраструктура, която ще способства за ефективното осъществяване на стратегиите за модернизация на учебния процес в училище. Паралелно с изучаването на учебния материал, учениците  ще свикнат да работят в модерна информационна и технологична среда и ще си изградят допълнителни дигитални компетентности и умения.

Всяка от осемте класни стаи вече разполага със статична интерактивна дъска,  късофокусен мултимедиен проектор (оптимален при работата върху интерактивна дъска), озвучителна система, преносим компютър и образователен софтуер .

Изградените  кабинети и цялостният център  са във възможно най-добро състояние за използване от учители и ученици.  Проведено  е обучение на преподавателския състав за работа с новата техника.

Екипът на проекта изразява своята благодарност към Янка Такева-председател на СБУ,  за съдействието при реализацията на проекта.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...