Училищата в община Сатовча са готови за новата учебна година

Снимка: Infomreja.bg

Стартът ще бъде успешен

Ръководството на община Сатовча със задоволство отбелязва готовността на 13-те учебни заведения на  територията си за започване на учебната година. Ремонтът в училищата е приключил, доставени са безплатните учебници от 1. до 7. клас и задължителната за началото на учебната година училищна документация. Осигурено е и отоплението за зимния сезон.

В 3-те начални, 5-те основни, 1 обединено и 4-те средни училища на територията на общината  ще се обучават общо 1 485 ученици, от които 115 първокласници. Броят на паралелките от 1. до 12. клас е 90.

Грижите за най-малките също са налице. Във всяко населено място има открита целодневна детска градина, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново и Вълкосел – и детски ясли.

Общината кандидатства пред Министерството на образованието през учебната 2019/2020 година училищата и детските градини в селата Долен и Осина да бъдат обявени за защитени, а гимназиите в Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен да бъдат включени в списъка на средищните училища.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.