Съветниците от "Партия на зелените" бойкотираха заседанието на Общинския съвет в Благоевград

Снимка: Партия на зелените

Местните парламентаристи от "Партия на зелените" бойкотираха последното извънредно заседание на Общинския съвет в Благоевград.

Съветникът Андон Тодоров заяви, че заседанието е нелегитимно, тъй като не е спазен предварителният 3-дневен срок, в който председателят на ОбС да информира обществеността за предстоящата сесия.

В подкрепа на думите си той цитира и чл. 64, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Въпреки това предложението му не беше взето предвид и заседанието започна.

Няколко дни след това обаче общинските съветници от „Партия на зелените“ пуснаха жалба до областния управител на Благоевград Бисер Михайлов, с копие до председателя на ОбС-Благоевград, Радослав Тасков.

Те настояват губернаторът да упражни правомощията си по закон, като извърши контрол относно законосъобразността на решението от 15.09.2017 г. във връзка с писмо от 21.08.2017 г. на председателя на Асоциацията по ВиК за насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията за 19.09.2017 г. (вторник) от 13:30 часа в Конферентната зала в сградата на Областната администрация в Благоевград.

Общинските съветници А. Тодоров, Ц. Балабанов,В. Александров, А. Стойков обявиха, че нямат нищо против точката, която е в дневния ред, а са против начина по който се свиква заседанието, тъй като не са спазени правилникът и законът. Имало е хора, които са възнамерявали да отправят питане до ОбС, но не са разбрали, че ще има заседание. Точно поради тази причина общинските съветници искат областният управител да преразгледа решението.  

На извънредната сесия местните парламентаристи одобриха упълномощаването на кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов, да участва в предстоящото ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Благоевград, което ще се проведе на 19. септември, и да гласува позицията на общината по определения дневен ред.

На заседанието ще бъде разгледано предложение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, чрез присъединяване на община Петрич. Очаква се да се приеме решение за съгласуване на Плана за опазване на околната среда на „ВиК“ ЕООД – Благоевград, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките). 

 

КОМЕНТАРИ

Симона22:54 - 20.09.2017
Каква изненада. Пак зелените и пак с евтини трикове, с които искат да привлекат внимание и да наложат своето мнение над останали. Ако наистина имаха сериозни аргументи и желание да помогнат, нямаше да бойкотират заседанието, а щяха да са там и да си изложат гледната точка и да я защитят с аргументи.
Асен19:07 - 20.09.2017
Всички зелени партии са такива само, за да усвояват пари, и понеже е удобно.
Код за сигурност, въведете кода 2xf