Съдът върна на работа неправомерно уволнения готвач на Социалния патронаж в Слащен

Снимка: Infomreja.bg, архив

Районният съд в Гоце Делчев призна за незаконно прекратяването на трудовия договор на Мустафа Юсеинов Долев от сатовчанското село Слащен, който е служител на общинската администрация в Сатовча и работи като готвач в „Домашен социален патронаж" - с. Слащен.

Магистратите отмениха Заповед № 335/01.08.2017 г. на кмета на община Сатовча, Арбен Мименов, с която на основание чл. 328 ал. 1 от КТ е прекратен трудовият договор на готвача Мустафа Долев, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

На това си основание, гоцеделчевският съд възстанови Мустафа Долев на длъжността, която е заемал преди да бъде освободен от работа.

За неправомерното отстраняване на Мустафа Долен работодателят, в случая общинската администрация в Сатовча, е осъден да заплати на Долев сумата от 3 500 лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал.1 от Кодекса на труда за времето от шест месеца - от 01.08.2017 г. до 01.02.2018 г., през което готвачът е останал без работа поради прекратяване на трудовия му договор, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от деня на предявяването на иска – 14.08.2017 г., до окончателното й изплащане.

Съдийският състав остави без разглеждане като недопустим предявения от Мустафа Долев иск против Община Сатовча за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата му книжка и в заповедта за прекратяване на трудовия му договор.

Община Сатовча бе осъдена още да заплати на Районен съд - Гоце Делчев, държавна такса от 50 лева по иска за отмяна на прекратяването на договора, държавна такса от 50 лева по иска за възстановяване на Долев на предишната му работа и държавна такса в размер на 140 лева за изплащане на обезщетение, както и сторените разноски за възнаграждения на вещите лица на стойност 276 лева.

Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжния съд в Благоевград в двумесечен срок.

В исковата си молба уволненият Мустафа Долев твърди пред съда, че на основание надлежно сключен трудов договор е работил в отдел „Домашен социален патронаж“ при Община Сатовча на длъжността готвач в Слащен от 13.07.2007 г. Изпълнявал е безупречно поетите от него трудови задължения, но въпреки това трудовото му правотношение е било прекратено от работодателя поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 01.08.2017 г.

По изчисления на Мустафа Долев обаче той не е придобил такова право и му трябват още 6 години трудов стаж. В исковата си молба Долев е подчертал, че при прекратяване на договора, работодателят не му е отправил писмено предизвестие и е посочил в заповедта ЕГН, което не е негово, както и това, че заповедта е била подписана от лице, за което не е известно да има необходимите правомощия за това, а имено от заместник-кмета на Община Сатовча, Румен Орачев.

По време на процеса е установено, че Орачев, както и другите двама заместик-кметове са били упълномощени със заповед да представляват и да изпълняват функциите на кмет при случаите, когато титулярът Арбен Мименов отсъства. Установено е също, че при изписването на ЕГН-то на Долев в заповедта е била допусната техническа грешка.

От своя страна вещите лица са констатирали, че на 01.08.2017 г. в Община Сатовча е постъпила писмена молба от името на Долев за прекратяване на трудовия му договор поради навършване на пенсионна възраст и нужен стаж за пенсиониране, която обаче не била писана от него. Още на същата дата е издадена Заповед № 335/01.08.2017 г. на кмета на общината, с която трудовият договор на Долев била прекратена, считано от 01.08.2017 г., като на същата дата документът бил връчен и на ищеца.

Заключението на изготвената съдебно-графическа експертиза сочи, че ръкописният текст в молбата на ищеца Мустафа Долев с вх.№ 04001012 от 01.08.2017 г. за прекратяване на трудовия договор не е била написана от него.

Така, в случая безспорно се установява, че ищецът към момента на издаване на процесната заповед не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО и че същият към момента на уволнението му е имал право само на намалена пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При това положение съдът прие, че Заповед № 335/01.08.2017 г. за прекратяване на трудовия договор с Мустафа Долев е незаконосъобразна и я отменя.

 

КОМЕНТАРИ

дпс09:57 - 19.04.2018
С вас сме кмете и зам.кметове от ДПС.Продължавайте в същия дух да манипулират хората и те да ва избират ,пиарката на ДПС от Славен,бившия пощальон Орачев и разбира се 5 та петилетка изпълняващ задължението си да се обогатява кмет Мименов
Код за сигурност, въведете кода i2d