СУ "Св. П. Хилендарски" в Абланица започна работа по нов проект

Снимки: СУ "Св. П. Хилендарски"

Това е третият проект, който ще бъде изпълнен съвместно с Втора АЕГ - София

През месец октомври 2020 в СУ " Св. П. Хилендарски"- село Абланица, стартираха дейностите по проект " Мобилност за образование, сътрудничество и творчество - МОСТ" към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - ЦОИДУЕМ.

Бенифициент по проекта е училището в Абланица, а партньор е Втора АЕГ " Томас Джеферсън" – София. Продължителността му е 10 месеца – от 1-ви октомври 2020 година до 31-ви юли 2021 година.

Макар и в обстановка на пандемия, екипите провеждат дейностите си, като строго спазват мерките за предпазване от заразата.

Ръководител на проекта е директорът на СУ " Св. П. Хилендарски" - Мехмед Имамов , а координатор за софийското училище е Веселина Иванова - заместник-директор на училището.

Това е третият по ред проект на двете училища към ЦОИДУЕМ. Различното в него е, че той  поставя акцент върху мобилностите и онлайн сътрудничеството на екипите от ученици и учители от двете училища, които чрез своите дейности по ИТ, история, музика, изобразително изкуство, спорт и кулинария ще обменят опит не само в реална, но и във виртуална среда.

Обединени от общата кауза за сътрудничество, образование и творчество, децата от различните етноси ще изградят моста на приятелството и своя напредък чрез игри, виртуални форуми и визити в София и Абланица. Учениците от малкото населено място ще опознаят предизвикателствата на големия град, а учениците от София ще се потопят в атмосферата на бита и традициите на родопското село.

Целите на проекта се свеждат до образователна интеграция между двете училища и обединяване на усилията им в утвърждаване на еднакви образователни стандарти. Чрез мобилност на ученици, учители, родители и доброволци ще се осъществи обмен на информация и добри практики при провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности в мултикултурна среда на една съвременна модернизирана образователна система.

Предвижда се дейностите на групите по проекта да продължат и през следващи години под формата на групи - клубове за занимания по интереси, които да се сформират в началото на всяка учебна година.

Идейните предложения на всяка група са подходящи за участие в ежегодния празник на община Хаджидимово - Гергьовден, който се провежда като празник на етносите в общината. Участието на групите в този общински празник ще допринесе за популяризиране на идеята на проекта за толерантност, сътрудничество и творчество на децата на община Хаджидимово.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.