Средната продължителност на живота в Благоевградско е 75 години

Снимка: Infomreja.bg

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период 2014 - 2016 г. тя нараства с 0.2 години.

Средната продължителност на живота в областта е с 1.0 година по-висока от средната за страната - 74.8 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.2 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 79.5 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.1 и 0.9 години.

В периода между 2008 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Благоевград е нараснала с 1.9 години. При жените тя се увеличила с 1.9 години, а при мъжете - с 1.8 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2007 – 2009 г. и 2008 – 2010 г.  - 7.4 години, а най-малка в периода 2011 - 2013 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1).

За периода 2015 - 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот е най-висока в област Кърджали и София (столица) - 76.4 години, а най- ниска в областите Видин и Монтана - 72.9 години. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.0 години), а най-малка - в област Шумен (5.9 години).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za
loading...