Спират тока в Благоевградско между 12. и 16. ноември. Вижте графика!

Снимка: ЧЕЗ

Поредни планови прекъсвания на електрозахранването планира ЧЕЗ на територията на област Благоевград за периода 12. ноември – 16. ноември 2018 г. включително. Ето и графика по общини:

Община Банско  

На 14.11.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./   На 15.11.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Банско:   Местност Асаница, Солун, Страгите

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Банско:   Местност Свети Георги, Патриарх Евтимий

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Буково, Общ. Гоце Делчев

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Гостун

На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Добринище:   9ти Септември, Благийница, Васил Априлов, Гарата, Георги Димитров, Григор Мацин, Десилица, Иван Галчев, Неофит Рилски, Никола Парапунов, Охрид, Петър Галчев, Пирин, Търговска, Хан Аспарух, Христо Ботев, Читалище

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Добринище:   Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Димитров, Георги Темелков, Иван Галчев, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 14.11.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Добринище:   Георги Димитров, Иван Галчев

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Кремен, Общ. Банско

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Места:   І-92  Кв.6

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Обидим:   000024 Еккте 53059, Местност Долене

На 14.11.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Обидим:   Местност Долене

На 14.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ -  Филипово, Общ. Банско:   Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

Община Белица  

На 13.11.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Горно Краище

Община Благоевград  

На 12.11.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./   На 13.11.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./   На 15.11.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./   На 16.11.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./ -  С.Падеш

На 12.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 13.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 15.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 16.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бучино:   Махала Каракачанка

На 12.11.2018 г. /08:30 - 12:30 ч.; 09:15 - 14:30 ч./ -  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, Vii - 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

На 12.11.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 13.11.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 16.11.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Покровник:   Валого, Поповка, Равначка, УПИ I-432, Кв.28, Хан Аспарух

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Българчево

На 12.11.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Георги Попов, Евтим Драганов, Иван Гарванов, Искър, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Люляк, Места, Осогово

На 15.11.2018 г. /08:00 - 12:30 ч./ -  Благоевград:   Ален Мак, Еленово

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Бело Поле, Общ. Благоевград:   Васил Левски, Имот 04279.818.47, Полето, Тухларната

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   14-Ти Полк, Грамада, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, Местност Герено, Местност Герено, Местност Среден Път-Ш-9, Местност Тухларната, Местност Царевско Шосе, Местност Чикуто, Местност Чукито, Мир, Осогово, Промишлена Зона, Пътен Възел, Средния Път-Ш.09, Стоимен Календерски

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Бучино:   Ахмедово, До Моста На Р. Струма, Лозята, Махала Каракачанка, Махала Мичевци, Местност Долно Поле, Местност Лозята, Местност Полето, Местност Текето, Местността Чукарски Рид, Община Благоевград, Мах. Тасковска

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Българчево:   Змиярски Рид, Местност Дългата Нива, Местност Змиярски Рид, Местност Реката-Корията, Местност Реката-Присоето, Местност Терзийска, Студеното Кладенче, Турски Гробища

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Дренково:   Махала Балевска, Местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Зелен Дол:   293, Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, Местност Крачаница, Местност Реката, УПИ Iv-220,Кв.8

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Клисура, Общ. Благоевград:   Гяурска, Мах. Гяурска И Мах. Рекарска, Мах.Гяурска, Махала Миладинци, Местност Лозята, Падината

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Лешко

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Логодаж:   УПИ-Іv-195 Кв.14, Беров Валог, Голяма Нива, Гръчка Махала, Махала Гелинска, Махала Мазневци, Махала Нединска, Махала Савева, Местност Клисурски Мост, Местност Палански Валог, Местност Присоето, С.Логодаж Извън Регулация, Стоилова Кория, УПИ I-113

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Обел:   Махала Крайковска, Равнище

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Покровник:   Махала Равначка

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Рилци:   УПИ Vi-465,Кв.27, Цигларката

На 15.11.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Селище, Общ. Благоевград:   УПИ Vі-297, Кв.10, 180, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ Viii-198, Махала Камбитци, Местност Беглика, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Местност Пощека, Местност Търлите, Оралище, Под Училището, Път № 106, Селище, Общ. Благоевград

На 15.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Селище, Общ. Благоевград:   Махала Камбитци, Местност Пощека, Местност Търлите, Селище, Общ. Благоевград

На 15.11.2018 г. /10:00 - 14:30 ч./ -  Благоевград:   Бачо Киро, Еленово

На 15.11.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Жк Освобождение

На 16.11.2018 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград

На 16.11.2018 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград:   Мах. Ваканинци, Мах.Щърбевци, Местност Топузица

Община Гоце Делчев  

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Балдево:   УПИ Vii-97, Кв.9, УПИ Ііі Кв.14

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Беласица, Витоша, Гоце Делчев, Даме Груев, Добруджа, Дунав, Енос, Завоя На Черна, Казармата, Клокотница, Мидия, Сан Стефано, Сливница, Стара Планина, Стара Планина, Стефан Стамболов, Струга, Чаталджа

На 12.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, Хі-99,131, Кв.22

На 12.11.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Екзарх Антим

На 12.11.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Делчево, Общ. Гоце Делчев:   020288 М. Ливадите

На 13.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Балдево

На 13.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 15:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Баничан

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Самоков:   Тинтява

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Баничан:   Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, УПИ Iii, Кв.31, УПИ-Іv-270, Кв. 28

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Пи-18021, М. Мантара

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Брезница:   29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-Іv, Кв.82, УПИ-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, УПИ- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Господинци:   УПИ-Хі, Кв.1

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка - УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 13.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Брезница:   Киркалица, Местност Чарка, Папратница, Татарка, Чарга, Чарка

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Пи-18021, М. Мантара, Птичарника

На 14.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Бяло Море, Гоце Делчев, Илия Батаклиев, Калапот, Кирил И Методий, Местност Мочура, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Панаирска Ливада, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади-Продължение, Пейо К.Яворов, Попови Ливади, Рила, Руен, Серес, Симеон Радев, Солун, Търговска, Търлис, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Цариброд, Царица Йоана

На 14.11.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Бяло Море, Гоце Делчев, Илия Батаклиев, Отец Паисий, Руен, Солун, Търговска, Христо Ботев

На 15.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Ален Мак, Байкал, Бяло Море, Гоце Делчев, Долно Броди, Дунав, Здравец, Иларион Макариополски, Илия Батаклиев, Кирил И Методий, Криволак, Места, Михаил Даев, Никола Вапцаров, Николай Добрев, Панаирски Ливади-Продължение, Паоло Ленц, Пейо К.Яворов, Първи Май, Рила, Симеон Радев, Солун, Стара Планина, Тодор Александров, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Симеон, Царица Йоана, Юрий Гагарин

На 15.11.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Бяло Море, Кирил И Методий, Места, Пейо К.Яворов, Солун, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Симеон

На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Братя Миладинови, Враня, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Пирин, Христо Силянов, Цариброд

Община Гърмен  

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дебрен:   Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Извън Регулация Пи 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Рибново:   Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, М. Бърдо, Местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осма, Първа, Седма, Тринадесета, Четиринадесета

Община Петрич  

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Беласица:   Акация, Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Беласица, Беласица, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, Местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Осми Март, Паисий Хилендарски, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица - 3, Стълб При Обекта, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 12.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Гр. Петрич, УПИ Ii, Кв. 53, Градска, Люле Бургас, Отец Паисий, Папульо, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Рокфелер, Свобода, Славянска, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цанко Церковски, Цар Борис Iii

На 12.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Кавракирово:   Местност Тополите

На 12.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Михнево:   Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Извън Регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 12.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Долна Джумая, Иван Апостолов, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Полковник Дрангов, Серска, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Старчево

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Генерал Тодоров:   Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Долно Спанчево:   Местност Реката

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Дрангово, Общ. Петрич:   Старо Село

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Кулата:   Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, Местност Гкпп-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Кулата:   Местност Гкпп-Кулата

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Кърналово:   Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, Местност Дабето, Местност Ливадите, Местност Острово, Местност Побиен Камък, Местност Порой, Местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Марикостиново:   Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, Местност Аджобица-Чалията, Местност Банско Бърдо, Местност Бонаро, Местност Високия Рид, Местност Горничето, Местност Корията, Местност Лозарски Андък, Местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Марикостиново:   Неуточнен Адрес

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Марино Поле, Общ. Петрич:   Извън Регулация, Местност Вадата

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Митино:   Местност Порой

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Монтана:   Хан Кубрат

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   56126.292.4, Местност Козлек, Местност Мерата, Одрин, Полковник Дрангов, Свети Георги, Свобода

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, Местност Бухото, Местност Зиче, Местност Караач-Дамяница, Местност Кумли, Местност Мерата, Местност Неволница, Местност Неволница Лозята, Местност Неволница-Лозята, Местност Омондрос, Местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  РУПИте:   Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Извън Регулацията, Илинден, Кирил И Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос РУПИте, Местност Корията, Местност Пинговица, Местност Свети Атанас, Местност Средно Поле, Местност Тафтино, Местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ Ііі-131,Кв.7, Хр.Ботев

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Ръждак:   56126.453.3, Белата Чешма, УПИ V-86, Кв.20

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  София:   Андрей Сахаров

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Тополница, Общ. Петрич:   Гробището

На 12.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Чучулигово:   000242, Стопански Двор, Капсиди, Местност Янкулица

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Кромидово:   Реката

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Хърсово, Общ. Сандански:   Бегова Поляна

На 13.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Местост Марковица, Неуточнен Адрес

На 13.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври, 28-Ми Октомври, Александър Унев, Атанас Маджаров, Беласица, Бистрица, Брегалница, България, Ванга/Опълченска/, Васил Кънчев, Васил Левски, Връх Бузлуджа, Гоце Делчев, Даме Груев, Демир Капия, Демир Хисар, Димитър Гощанов, Екзарх Йосиф, Ел-Тепе, Здравец, Иван Вазов, Иван Тасушев, Илинден, Калабак, Калина, Капитан Джингаров, Кестен, Княз Борис I, Кочо Мавродиев, Кукуш, Македония, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Местност Реката, Митрополит Герасим, Михаил Вардев, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Пирин, Полковник Дрангов, Пощенска, Рокфелер, Св.Св. Кирил И Методи, Сграда На Тк Гум, Славянска, Стадионска, Стоян Търнаджиев, Тетово, Тома Митов, Хан Крум, Хилендарски Манастир, Христо Ботев, Цар Борис Iii, Явор, Яне Сандански

На 13.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   010024, 22-Ри Октомври, Атанас Лютвиев, Бабуна, Битоля, Бъкстон, България, Васил Левски, Вит, Връх Бузлуджа, Връх Китка, Генерал Тодоров, Д-Р Асен Златаров, Екзарх Йосиф, Каймак Чалан, Калабак, Капитан Джингаров, Кожух, Македония, Михаил Вардев, Никола Вапцаров, Оборище, Полковник Дрангов, Пролет, Река Осъм, Рокфелер, Самуилова Крепост, Сандо Китанов, Стадионска, Струма, УПИ Ii, Кв.49, Идент. 56126.601.8107, Христо Чернопеев, Цар Борис Iii, Цар Симеон, Червена Скала, Шипка, Янтра

На 13.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Местност Чалията

На 13.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Струмешница

На 13.11.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Местност Реката, Орището, Орфано, Перманик, Полковник Дрангов

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долна Крушица:   Каръчкото

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Места

На 13.11.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Неуточнен Адрес

На 13.11.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври, 28-Ми Октомври, Димитър Гощанов, Иван Вазов, Княз Борис I, Полковник Дрангов, Сграда На Тк Гум, Славянска, Христо Ботев, Цар Борис Iii, Яне Сандански

На 14.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Гр. Петрич, УПИ Ii, Кв. 53, Капитан Никола Парапанов, Папульо, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Славянска, Цанко Церковски, Цар Борис Iii

На 14.11.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Брегалница, Даме Груев, Ел-Тепе, Здравец, Калина, Кестен, Кочо Мавродиев, Пирин, Полковник Дрангов, Явор

На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Самуилово, Общ. Петрич:   Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ Іv-57, Кв.18

На 15.11.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Бабуна, Битоля, Кожух, Полковник Дрангов, Струма, Христо Чернопеев

На 15.11.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Еделвайс, Калоян, Крайречна, Липите, Огражден, Октомври, Партизанска, Пирин

На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ключ:   Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Альоша, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Атанас Бубакяров, Атанас Бубакяров, Беласица, Беласица, Беласица, Ген.Скобелев, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Дружба, Иван Козарев, Иван Козарев, Иглика, Иглика, Извън Регулацията, Извън Регулацията, Извън Регулацията, Извън Регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Квартал 50, Кирил И Методий, Кирил И Методий, Китка, Китка, Климент Охридски, Климент Охридски, Климент Охридски, Лозен, Лозен, Малчика, Малчика, Местност Джаловец, Местност Кайнако, Млада Гвардия, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Самуилова Крепост, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Самуил, Черно Море, Черно Море, Черно Море

На 15.11.2018 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Долна Рибница

На 16.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Драва

На 16.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Кърналово:   Местност Фабриката

На 16.11.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври, Битоля, България, Вит, Генерал Тодоров, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Георги Урумов, Д-Р Иван Цветков, Д-Р Колинс, Димитър Талев, Долна Джумая, Драва, Дунав, Иван Апостолов, Ильо Войвода, Искър, Калабак, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Местност Бухото, Местност Неволница, Местност Омондрос, Мусала, Нерезлъците, Никола Вапцаров, Оборище, Огражден, Охрид, Папульо, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Пролет, Река Осъм, Рокфелер, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Софрони Врачански, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Търново, УПИ 6-1862, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Цар Борис Iii, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Черно Море, Черноризец Храбър

На 16.11.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   България, Георги Урумов, Никола Вапцаров, Петър Берон, Полковник Дрангов, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров

Община Разлог  

На 13.11.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 16.11.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Седма, Двадесет И Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Местност Бански Път, Неофит Рилски, Осма, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тринадесета, Х-276 Кв.25

На 12.11.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Градево:   Местност Бяла Поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах.Кацарска, Местност Стружка Река - Лагове, Средорек, Требища, Требище

На 12.11.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Разлог:   База Предел, Бойков Рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков Рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел, Черна Река

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Градево:   Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах.Кацарска, Местност Стружка Река - Лагове, Средорек, Требище

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Разлог:   Местност Баба Цвета, Местност Логовете, Местност Предел, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Деветнадесета, Извън Регулация С.Баня, Извън Регулацията

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов, Двадесет И Трета, Девета, Извън Регулация, Местност Андрианов Чарк, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Горно Краище

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Краище, Общ. Белица:   39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 14.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Разлог:   Александър Стамболийски

На 15.11.2018 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Разлог:   Bgl1203, Безименна, Васил Левски, Георги Финдрин, Голак, Екзарх Йосиф, Изворите, Крапа, Македония, Местност Извора, Местност Малък Чурулец, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Полковник Лазар Нишков, Предел, Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Шейново

Община Сандански  

На 12.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч./ -  Сандански:   Банска, Башлийца, Бистрица, Воден, Генерал Гурко, Георги Скрижовски, Григор Пърличев, Коста Калимански, Македония, Марица, Мелник, Местност Нишан Таши, Местност Паркова Зона, Младост, Пазара, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Поленишки Път, Р-Н Пътя На Хидрострой, Рила, Свобода, Сердика, Серес, Солидарност, Солунска, Стефан Стамболов, Христо Смирненски, Шейново

На 12.11.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Башлийца, Воден, Григор Пърличев, Коста Калимански, Марица, Пазара, Свобода, Серес

На 12.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Iv - 1539, Автогара, Баба Тонка, Връх Елен, Георги Скрижовски, Гнилник, Григор Пърличев, Зарово, Извън Регулацията Север, Ильо Войвода, Каменица, Кожух, Кукуш, Македония, Малашевска, Мусала, Оборище, Огражден, Осогово, Перун, Петър Берон, Пресиян, Райна Княгиня, Рила, Родопа, Свобода, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Славянка, Спано Поле, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Таската Серски, Тодорка, Хан Крум, Христо Ботев

На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански:   Местност Нишан Таши, Р-Н Поленишки Път

На 12.11.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Iv - 1539, Автогара, Баба Тонка, Банска, Башлийца, Бистрица, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Георги Скрижовски, Георги Скрижовски, Гнилник, Григор Пърличев, Григор Пърличев, Зарово, Извън Регулацията Север, Ильо Войвода, Каменица, Кожух, Коста Калимански, Кукуш, Македония, Македония, Малашевска, Марица, Мелник, Местност Нишан Таши, Местност Паркова Зона, Младост, Мусала, Оборище, Огражден, Осогово, Пазара, Перун, Петър Берон, Пресиян, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Поленишки Път, Р-Н Пътя На Хидрострой, Райна Княгиня, Рила, Рила, Родопа, Свобода, Свобода, Сердика, Серес, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Славянка, Солидарност, Солунска, Спано Поле, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Таската Серски, Тодорка, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шейново

На 13.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Банска, Башлийца, Божин Димов, Борис Сарафов, България, Васил Кънчев, Воден, Гео Милев, Гоце Делчев, Имот 813, УПИ Ii, Кв. 39, Кв.89, УПИ Ii-1677 (Нов Идентификатор №65334.3024, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, Осми Март, Пере Тошев, Петър Берон, Петър Сарафов, Плиска, Св.Св. Кирил И Методи, Свети Георги, Свобода, Сирма Войвода, Скопие, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен

На 13.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Калейца:   Анска

На 14.11.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Баба Тонка, Връх Елен, Гнилник, Зарово, Извън Регулацията Север, Каменица, Кукуш, Осогово, Райна Княгиня, Рила, Свобода, Славянка, Спано Поле

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Илинденци:   Трета

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Плоски:   Попина Лъка, Тремошница, Тремощница

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Поленица:   Димитър Благоев, Изгрев, Петър Берон, Стопанска

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Вихрен

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Лиляново:   Местност Попина Лъка, Местност Туричка Черква, Полатица, Попина Лъка, Попина Лъка - Лещака, Попина Лъка-Лещака, Стожа, Туричка Черква

На 14.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Ма&

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...