Сотир Цацаров разпореди мащабна проверка заради осъдени, които не са в затворите

Снимка: novini.bg

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди извършване на проверки във всички районни и окръжни прокуратури - Софийска градска прокуратура, Специализирана прокуратура и военно-окръжните прокуратури в страната относно срочността и ефективността на предприетите действия и мерки за установяване на осъдени с влезли в сила присъди с неприведени в изпълнения наказания "лишаване от свобода" и "доживотен затвор".

Проверката цели и установяване на затруднения, пропуски и нарушения, както и положителни практики при изпълнението на наказанията, с оглед повишаване ефективността на издирвантелната дейност. Мерките целят да не се повтори случаят "Нови Искър". Главният прокурор е разпоредил да бъдат проверени и всички преписки, по които присъдата е изпратена за изпълнение на Областните звена "Охрана" при Министерство на правосъдието и в прокуратурите не е получено уведомление за задържане на осъдените лица.

В срок до 2 февруари апелативните прокуратури са задължени да изготвят обобщени доклади, съдържащи информация за общия брой на образуваните изпълнителни преписки с наложено наказание, по които не са издирени и задържани осъдените с влезли в сила присъди. Докладите ще съдържат информация за датата на телеграма за обявяване на осъденото лице за издирване, периодичността на кореспонденцията с органите на ОЗ "Охрана" при МП и МВР във връзка с издирването и резултатите от него; изготвена ли е своевременно Европейска заповед за арест, респ. предложение до ВКП за екстрадиция след получаване на данни за последното пребиваване на осъдения извън страната; каква е периодичността на обмена на информация, относно действията по изпълнение на общодържавното издирване, ЕЗА и предложенията до ВКП за екстрадиция.

Обобщените доклади ще бъдат анализирани от прокурори от отдел "Съдебен" във Върховна касационна прокуратура. По инициатива на главния прокурор ще бъде проведена среща с професионалното ръководство на МВР и с ръководството на ГД"Охрана", МП за набелязване на конкретни действия по подобряване на издирвателната дейност при привеждане в изпълнение на наказанията "лишаване от свобода" и "доживотен затвор".

Ще бъде обсъдена необходимостта от изготвяне на предложения на законодателни промени за повишаване срочността и ефективността на действията по изпълнение на съдебните актове, както и промени, целящи недопускане на осъдени лица с влезли в сила присъди да се отклонят от изтърпяване на наказанията и да останат ненаказани. 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd
loading...