Румяна Ячкова: Няма нужда от вражда между Баня и Банско

Снимка: Infomreja.bg

Вероятно плочата в Баня няма да бъде премахната

Няма нужда от вражда между Баня и Банско, както и от поругаване паметта на Неофит Рилски и всички, дали труда си за проучване на живота и делото на просветителя.

Това заяви Румяна Ячкова – дългогодишен учител по история и цивилизации в село Баня и председател на Инициативния комитет – Баня, за изграждането на паметника на Неофит Рилски.

Ячкова наследява председателското място след смъртта на баща си Атанас Ячков – чието славено име в Баня се помни като родолюбец и краевед, посветил 16 години от живота си в проучване на битието на Никола / Неофит Рилски.

След днешното крайно становище на БАН, че Банско е родното място на Неофит Рилски, остана питането дали ще бъде премахнат надписа на мемориалната плоча в село Баня: „На това място е била родната къща на отец Неофит Рилски със светско име Никола поп Петров Каташов, роден в 1793 година и живял в село Баня до 1801 година“. /При сбирката на Инициативния комитет първоначалния надпис е бил: ,,Тук, в близост до черквата, е била родната къша на НЕОФИТ РИЛСКИ /светско име Никола Поппетров Катошов/, живял в Баня до1908 г. Роден през 1793 г. Починал на 04. 01. 1881 г./.

Именно надписът предизвика кметът на Банско да сезира БАН за накърняване на идентичността на Рилски и градоначалникът пожела Академията да даде своето становище по въпроса. След седмица професори, доценти и асистенти се произнесоха, че категорично Банско е родното място на Н. Рилски, посочвайки документи, подкрепящи тезата, но и такива, даващи сведения за село Гулийна баня – дн. с. Баня, като предполагаемо рождено място.

ИНФОМРЕЖА се свърза и с кмета на Разлог – Красимир Герчев, който бе категоричен, че за момента премахване на плочата няма да бъде предприето.

Какво е мнението на Румяна Ячкова – попитахме лично уважавания педагог, която в личен план е омъжена за банскалия и повече от „своя“ приема темата, бунеща духовете вече седмица.

Ще бъде ли премахната мемориалната плоча от бюст-паметника на Неофит Рилски в село Баня?

Аз мисля, че няма да бъде премахнат, защото документите, които сочат като родно място село Баня, доказват авторитета на авторите като проф. Иречек, които са писали и говорили приживе с Неофит Рилски. Остава неясно защо две години след кончината на Рилски, написаното от проф. Иречек е отхвърлено, а именно, че Рилски е от Баня.

Под нечий натиск ли първоначалното твърдение на Иречек е отхвърлено или да угоди на някого. 

Становището на БАН е колебливо, защото в подкрепа на това, че родното място на Неофит Рилски е село Баня, имат 9 документа, а за Банско – само 3. 

Но трите документа не посочват конкретното родно място. Повечето доказателства са косвени, не е ясно какво е написано лично от Неофит Рилски, запазено ли е и къде се намира. 

Откъде идва светската фамилия на Неофит Рилски – Катошов?

Никола Попетров Катошов е роден в село Баня от майка си Катерина Катошова, чийто род се е занимавал с търговия на памук. И той до 8-годишната си възраст носи тази фамилия. Когато в 1801 г. кърджалии и даалии, известни в Баня като ,,айтите“, опожаряват из основи селището, ограбват и събарят символа и твърдината на християнството – черковния храм ,,Свети Георги“ в близост на който е и домът на Катошеви, много банялии намират спасение в Банско и други населени места. В бягащата от селото върволица крачат и майката, и 8-годишнит сирак Никола, загубили всичко – съпруг, баща и дом... преценявайки,че завръщането им в Баня е безпредметно и безмислено, майката решава да се задоми повторно, като се омъжва отново за духовно лице от рода Бенини. Тогава надали Никола е съзнавал, че всъщност е от този род.

Какво прави Вашият баща Атанас Ячков в името на разплитането на родословието на Рилски?

Баща ми в продължение на 16 години, след пенсионирането си, попада случайно на един исторически документ, който запалва любопитството му и започва своето търсене и намира още доказателства и исторически факти, според които село Баня може да спори за родното място на Неофит. Никой не отрича приноса на Банско за формирането на Никола като човек, просветител и духовник и неговия принос за Банско, околията и цяла България.

Вижте, накърнена беше паметта на баща ми след възникването на този спор. Имаше и опити името му да бъде поругано. Той беше краевед, и въпреки че знаем, че трудовете на краеведите са подценявани в годините, те винаги са били в основата за знанията на историците. Но хората занимаващи се с история, са наясно, че краеведството или краезнанието е наука, занимаваща се с изучаване на дадено населено място и в обхвата му се включват географски, исторически, етнографски и фолклорни изследвания.

Например едни от най-ерудираните ни историци в България използват краеведските трудове за основа на своите проучвания. 

Кой е инициатор да бъде създаден точно такъв надпис на паметника на Неофит Рилски, а не да бъдат написани само годините на рождение и смърт?

Община Разлог и читалище „Просвета“ в село Баня са съгласували този надпис, базирайки се на твърденията и откритията на баща ми. 

Инициативният комитет – учредителите и аз като председател, не сме имали разговори с другите две страни по темата и не сме участвали в изработването на надписа. 

Притесни ме и факта, че в становището на БАН е посочено само едно от твърденията на проф. Румяна Радкова. В своя монография от 1975 г. проф. Радкова пише за просветителската дейност в Банско и там тя излага твърдения, че няма сигурни доказателства, документи за рождената дата и рожденото място на Неофит Рилски. 

Бих искала да знам защо се прие за меродавно твърдението на съвременните историци в БАН, а се пренебрегна това на историците съвременници на Неофит Рилски,срещали се и разговаряли с него.

Какъв е изходът от този спор? 

За мен решаването на този спор не е борба. 

Няма нужда да се нагнетява напрежение между двете населени места, защото такова никога не е съществувало и е ясно, че Баня и Банско са добрували, добруват и днес. 

За „враждата“ между Разлог и Банско, за която има исторически данни още от 18 век, когато тогавашната Мехомия е превърната в околийски град. 

Защо все пак не бе взето решението на паметника да бъдат изписани годините на рождение и смърт на Неофит Рилски, без да има други уточнения?

Може би това бе по-правилният ход. БАН бяха прави в становището си, че има исторически спорове, които не могат да бъдат решени заради липса на доказателства и документи и понякога категоричността е невъзможно да съществува. Дори и научните среди спорят, но това не трябва да противопоставя жителите и дори родственици на всепризнати българи като Неофит Рилски. 

Понякога спорът остава вътре в историята. 

Чувствали ли са се репресирани, както определи г-н Герчев, жителите на село Баня заради липсата на признание, че Неофит Рилски е от Баня?

Не бих била толкова крайна. Жителите по-скоро бяха обидени от квалификации след поставянето на паметната плоча, но не искам да цитирам постовете на някои жители на гр. Банско в социалните мрежи. Но както каза кмета на Разлог г-н Герчев: „Ние се радваме на паметника“.

От Инициативния комитет предварително не сме видели монумента и ние не сме правили съгласуване с Музеен комплекс – Банско, по темата за поставянето му. 

Не се е коментирало от Община Разлог да бъде потърсено становището на Община Банско преди събитието. 

Има ли политика в този спор?

Категорично не. В заключение ще цитирам една мисъл на Бернхард Шлинк, който казва,, Ако ние не успеем да усвоим своя урок от историята, то означава, че цялата история е само безсмислено и безцелно кръвопролитие“.

Ячкова цитира и източниците, на които се позовава, давайки и „другата страна“ на монетата… но не на живот и смърт:

1. Руският професор от Казанския университет Виктор Григорович, посетил Рилския манастир и говорил лично с него/отец Неофит/. В книгата ,,Православен манастир“, год. 1946, кн. II, стр. 255 пише: ,,Все ети предмети преподавает отчетливо и ясно опитний наставник отец Неофит – родом из Бани, что в Разложком округе“.

2. По сведение на архимандрит Климент Рилец – списание ,,Духовна култура“, кн. 5 – та и 6 – та, 1957., стр. 51,, цитираният Виктор Григорович е престоял в манастира от 12 до 16 юни/ 1845г./ като през това време се запознал отблизо с Неофит Рилски, което е гаранция за верността на казаното по-горе за Неофит Рилски.

3. В книгата си ,,Въоръжената борба в Пиринския край“, С., 1966, стр. 6, историкът Георги Т. Мадолев пише: ,,Пред Виктор Григорович, при посещението му в Рилския манастир, Неофит Рилски се изявява, че по произход е от Баня - Разложко“ и под линия отбелязва: /Виж Григорович, очерк ученого путешествия по Европейской Турции,1848г., стр. 152/. Трудно, да не кажем невъзможно е, някой да обори твърденията на човек, получил сведения ,,тет – а – тет“ от друго лице, и то от човек безпристрастен. Още по – невъзможно е личност от ранга на Виктор Григорович да не е разбрал какво му е казано и, след като е бил в близост до района, да не знае, че освен Баня съществува и Банско и да ги сбърка.

4. Българските писатели Г. Константинов, Цветан Минков, Ст. Велев, в книгата ,,Български писатели“ – биография и библиография от 1961г. на стр. 82 пишат: ,,Неофит Рилски – роден в с. Баня, бивша Разложка околия.

5. В списание ,,Духовна култура“ – кн. 9 от 1964г. на стр. 7, тогавашният Неврокопски митрополит Пимен пише: ,,Видният български историк Константин Иречек /чех по народност –б.а/ го нарича /Неофит Рилски – б.а/ патриарх на българските учители и книжовници – роден в село Баня, Разложко.

6. В кн. 2 – ра, стр.132 на периодичното списание от 1882г., между другото, Константин Иречек пише: ,,Отец Неофит Рилски е роден в 1793г. в Баня – Разложко.

7. В списание ,,Библиотекар“, бр. 1/1961г. е записано: ''Неофит Рилски е роден в Баня- Банско“.

Това не е соломоновски запис, в смисъл с него авторът да се измъкне с поемане на конкретен ангажимент за родното място на Н. Рилски. Записано е така, навярно заради обстоятелството, че редица автори по това време неправилно именуват Разложко като Банско – Разложки или Разложко – Бански район. От всичко написано до тук се разбира, че този район винаги се е наричал Разложки /от Разлога/. Затова записаното следва да се чете като Баня, Разложко.

8. В кн.9, изд. на библиотека ,,Българска книжнина“ на МНП – фонд Иван Вазов, Неофит Рилски, избрани съчинения, биографът Марко Григоров пише ,,Отец Неофит Рилски – родом от село Баня – Разложко – Македония в 1793г.“

9. В книгата ,,Първи стихотворци“, с подзаглавие ,,Български възрожденски стихове“ от поредицата ,,Библиотека за ученика“ на стр. 36 четем следното за Неофит Рилски: ,,Роден е в 1793г. в с.Баня, Разложко, със светско име Никола Петров...“.

10. В ,,Българска енциклопедия“ на Н.Г. Данчов и И.Г. Данчов, Книгоиздателство Ст.Атанасов, С. 1936г. на стр. 1075, освен снимката му е поместен и следния текст: ,,Неофит Рилски, монах от Рилския манастир, педагог от първа величина през време на Българското възраждане, учителствувал близо 20г. /1793 – 18881/. Род. в с. Баня/ Разлога/

11. Според спомените на свещ. Георги Кюркчиев, през учебната 1913/1914г., когато той и още две момчета от Баня - Тодор Г. Кехайов и Костадин Г. Маляков - са ученици в Разлог/ тогава още от Мехомия/, учителят им по български език Симеон Попконстантинов от с. Годлево им казва: ,,Вие, банялиите, гордейте се, защото Неофит Рилски е роден в село Баня./ Виж Г. Кюркчиев, ,,Записки...“, раздел ,,Спомени“, стр. 1/.

12. През учебната 1918/1919г. бъдещият свещеник е ученик в Банско, където учителят му по литература Димитър Молеров/ кореняк банскалия/ се обръща към Георги Кюркчиев с думите: ‚,Вие, баненето /банялии. б.а. популярното име на Баня в цяло рзложко е Бане и оттук – жителите му се назовават от всички - ,,банене“/ се не траете /не се търпите/ с един Неофит Рилски, че е от Бане. И свещ. Кюркчиев продължава: ,,Така се преподаваше във всички учебници тогава“ /Цит.съч. ,стр.1/.

13. През 1930г. учителят Петър Попкпстадинов, заедно с Георги Николов Шанин и още двама банялии посещават в Рилския манастир своя съселянин отец Харитон /Георги Шанин е негов внук/. На техния въпрос : ,,Откъде е родом Неофит Рилски„, той им отговаря: ,,Неофит е роден в Баня и сме живели 10 г. като съселяни“.

14. Благо Иванов Даскалов от Разлог, с 43 – годишен учителски стаж, през 1937г. разказва на отец Кюркчиев, че баща му, след смъртта на първата му жена при раждане, заминава за Рилския манастир да учи при Неофит Рилски през учебната 1857/1858г. и се опознават много добре като земляци. От самият Неофит той чул лично, че е ,,родом от с. Баня и понеже майка му овдовяла, се е омъжила повторно в Банско, където е отвела и Неофита. Когато, след завършване на науката, Иван Даскалов се готви за заминаване, при раздялата дядо Неофит му подарява едно евангелие, преведено от гръцки на славянски, за спомен с думите: ,,Ти си от Мехомия, аз съм от Бане – близо до църквата. Това помни! /Свещ. Г. Кюркчиев, цит. Съч. С. 1- 2/

15. Краеведът от с. Добринища Методи Липев, проучвал и събирал материали за написването на труда си ,,Добринища през вековете“, начевайки от 1930г. насам, в книгата си отпечатана в изд. ,,Земя“, С. 2002г., стр 349 пише: ,,През XIX век , роденият в село Баня, но израснал в Банско, Неофит Рилски слага началото на светското образование в българските училища“.

16. В песнопойка номер 4 от поредицата ,,Сите българи заедно“, с издател Никола Григоров, на стр. 62, Николай Кънчев, изреждайки имената на родните места на бележити възрожденци и революционери, родени, живели и творили, и борили се за свободата на българите в Македония, под НОМЕР 1 е записал: ,,Неофит Рилски – роден в село Баня, Разложко“.

17. На снимка, запазена вероятно от монашеските години на възрожденеца /идентична с тази от цитираната по-горе ,,Българска енциклопедия“ на братя Данчови, в полувенецен надпис, обграждащ фотографията отдолу е написано: ,,Неофит Рилски, родом от с.Баня, Разложко“. По един екземпляр от тази портретна снимка се пази в Клуба на пенсионера в село Баня и в Музейната сбирка на селото.

18. И накрая, но не на последно място. Съгласно предания на стари хора, Неофит Рилски е от рода Катошеви в с. Баня и пълното му светско име е Никола Поппетров Катошев. Като дете, след първото опожаряване на Баня, е закаран от Баня в Банско на 7- 8 годишна възраст от майка му, останала вдовица и омъжила се повторно в Банско, където Неофит е отраснал.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2