РИОСВ - Благоевград, обявява конкурс на тема „Време за природа“

Снимка: Infomreja.bg

Конкурсът е за създаване на графичен знак (лого)

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград обявява Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого):

Общи условия за участие:

 • Конкурсът е предназначен за хора от всякаква възраст с интерес в областта на опазването в околната среда;

 • Логото трябва да съдържа графична част и послание, свързано с темата, „Време за природа“;

 • Начало на конкурса: 16 септември  (сряда) 2020 г.;

 • Краен срок за изпращане на творбите: до 00,00 часа на 30 октомври (петък) 2020 г.;

 • Конкурсните творби да бъдат придружени с информация за автора - име и фамилия, адрес и телефон за кореспонденция;

 • Конкурсните творби да бъдат изпращани по един от следните начини: 1) е-поща или с линк за сваляне на адрес: e-mail:  office@riosvbl.org;  на място РИОСВ – Благоевград - гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода” № 1; по пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода” № 1, РИОСВ – Благоевград - за конкурса;

 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ – Благоевград  и гост-оценители;

 • Всеки един участник може да участва с повече от една творба;

 • Победителят ще бъдат отличен с почетна грамота и индивидуална предметна награда на стойност 200 лева;

 • Победителят в конкурса е необходимо да подпише декларация за авторство, предоставяне на авторски права, за ползването на графичния знак за целите на настоящия конкурс и ползване на лични данни; 

 • РИОСВ – Благоевград не поема ангажимент да върне обратно творбите на участниците в конкурса.

Специфични изисквания за конкурса:

Графичен знак (лого)

 • Отличеният графичен знак ще бъде използван при изработката на рекламни тениски, шапки и други материали с мотото и логото на проекта, които ще бъдат използвани за бъдещи екоинициативи, организирани от РИОСВ – Благоевград;

 • Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга;

 • Проектите да бъдат записани във векторен формат, подходящо за отпечатване на рекламни материали (*.cdr, *.ai или *.eps, или *.pdf );

 • Проектите задължително трябва да бъдат представени и във формат *.jpg за по-лесната им визуализация. 

 • Логото да бъде изработено в два варианта: едноцветен вариант и цветен вариант (с използване на не повече от три цвята). Цветовите решения да са адекватни на идеята и на посланието;

 • Изображението да е запомнящо се,  да има художествена и естетическа стойност. Да е възможно използването на логото в различни размери според целите на приложенията му;

 • Посланието да е свързано с темата „Време за природа“, кратко, лесно за произнасяне и запомняне.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd