Разширяват площта на МБАЛ-Благоевград, заради новия спешен ценър

Снимка: Infomreja.bg

Една от извънредните точки на днешното заседание на благоевградския общински съвет засегна МБАЛ-Благоевград.

Отнася се за предоставяне на имоти на частна общинска собственост с адрес ул. "Славянска" 60, по молба на д-р Огнян Митев –изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Благоевград“ АД. Те са необходими на болничното заведение във връзка с реализация на инвестиционен проект по програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 година. Свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд  и оборудване в системата на спешната медицинска помощ. Имотите ще се ползват съвместно с Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, за срок от 10 години.

По точките от дневния ред съветниците одобриха с пълно мнозинство предложените кандидатури за съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград. Председателят на временната комисия към Общински съвет-Благоевград, Цвета Рангелова, даде отчет за дейността ѝ след което изчете списък с имената на допуснатите кандидати-общо 62 на брой.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g