Районните прокуратури в Сандански и Разлог застават зад Гешев

Снимка: Infomreja.bg

Според декларациите думите на Радев по отношение на Гешев са недопустими

С декларация в подкрепа на главния прокурор Иван Гешев излязоха и Районните прокуратури в Сандански и Разлог.

От вчера всички районни и окръжни подразделения на Главната прокуратура показаха подкрепата си към Гешев, след като първо оставката му бе поискана от президента, а след това и от протестиращите граждани.

Според декларациите думите на Радев по отношение на Гешев са недопустими.

ВИЖТЕ текстовете на декларациите:

Декларация от прокурорите и служителите в Районна прокуратура - Сандански

Прокурорите и служителите в Районна прокуратура - Сандански, категорично възразяват срещу опитите Прокуратурата на Република България да бъде въвличана в политически противоборства, скандали и противопоставяния. При осъществяване на своите правомощия предвидени в Конституцията и законите на страната, ние винаги сме се стремели да осигурим единствено и само спазването на законността и защитата на правата на гражданите, чрез привличане към наказателна отговорност на лицата, които са извършили престъпления и поддържане на повдигнатите срещу тях обвинения в съда по дела от общ характер, оспорване на незаконосъобразни административни актове, упражняването на надзор върху изпълнението на наказанията и другите принудителни мерки. При изпълнение на тези си задължения, прокурорите и служителите в Районна прокуратура - Сандански, винаги са се ръководили единствено и само от събраните доказателства, закона, справедливостта и свободното им вътрешно убеждение. В тази връзка смятаме, че независимостта на прокуратурата като неделима част от съдебната власт - е гаранция за защита на гражданското общество и правовия ред, поради което тя не бива да бъде накърнявана.

ДЕКЛАРАЦИЯ на прокурорите и служителите на Районна прокуратура гр. Разлог

Прокуратурата на Република България от създаването й до днес, е един от стожерите на държавната власт.

Българската прокуратура има над 100-годишна история. През целия период на съществуването й, действащите закони и формираните традиции, са поставяли изискване за висока нравственост и отговорност при изпълнение на службата в прокуратурата. В същото време нормативните актове и традициите са имали за адресат и останалите членове на обществото с цел същите да познават функцията на прокуратурата, да съдействат на същата и да се отнасят с уважение към труда, полаган от прокурори и съдебни служители.

В последните повече от две десетилетия са направени множество опити да бъде принизявано значението на труда на българските прокурори и съдебни служители и да бъде изразявано пренебрежително отношение към дейността на прокуратурата. В този период, вкл. и до днес, публичното пространство е изпълвано и се изпълва с критики към дейността на прокуратурата. Действително, част от тях са градивни. Но в последно време в публичното пространство все по-често се отправят упреци, които са тенденциозни, базирани са само и единствено на засегнати лични и/или корпоративни интереси. Отправят се укори от публични личности за злоупотреба с власт. Упреците са безпочвени, без данни, и са насочени да предизвикат конкретни внушения у хората за формиране на негативно отношение към прокуратурата, към прокурори и към съдебни служители. Такива упреци са насочени пряко или косвено към омаловажаване ролята и дейността на прокуратурата или директно - към пречене на изпълнение на нейните основни задачи. В резултат се стига до „ерозиране” на държавността. Къса се връзката между осъществяваната функция на прокуратурата и съдействието на обществото за упражняването на същата. С подобно поведение в публичното пространство не се държи сметка, че прокуратурата не е отделен от държавата и обществото организъм, а е част от единния държавен и обществен организъм.

Поради изложеното изразяваме своето несъгласие с всякакви опити за препятстване изпълнението на функциите на Прокуратурата на Република България или омаловажаването на същите, вкл. и чрез използването на публичното пространство. Изразяваме своето несъгласие с всеки случай на накърняване независимостта на прокуратурата и на отделния прокурор при изпълнение на функциите им. Подкрепяме всички прокурори и съдебни служители, които достойно, с дълбоко чувство на дълг, ежедневно изпълняват своите задължения.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf