Противоречива наредба оставя заключени социалните жилища в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Общината не подписала и Гаранция за добро изпълнение на строежа

Невъзможно се оказа настаняването на хора в социалните жилища в Благоевград.

Противоречива наредба, гласувана от ОбС, не дава право в жилищата да не се настаняват хора.

Според наредбата има три критерия за настаняване, от които са избрани два, като третият вариант е разхвърлян в две точки.

Спрямо тези две точки ние не можем да настаним нито един човек. Причината е, че в двете точки се повтаря едно изречение, че човекът не трябва да има вода и ток – като изискване на настаняване, обясни кметът Румен Томов.

Дори и бездомни хора не могат да бъдат настанени, защото те не отговарят на другите изисквания.

Тази наредба ще бъде внесена за корекции, за да може да започне настаняването на хора.

Още една подробност се откроява относно социалните жилища.

Договорите със строителя са сключени без Гаранция за добро изпълнение* от самия строител.

Строителят може да извърши на добра воля определен ремонт или да бъде осъден от Общината.

След проведен разговор с кмета, е дадено обещание от фирмите да извършат необходимите корекции.

*Законът за обществените поръчки (ЗОП) регламентира два основни вида гаранции при процедурите за възлагане на обществени поръчки – гаранция за участие и гаранция за изпълнение.

Гаранция, която регламентира ЗОП, е гаранцията за изпълнение. Тя служи за обезпечаване на доброто изпълнение на договора за обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение, когато представянето й е условие на възложителя, трябва да бъде определена като условия и размер в обявлението за обществена поръчка, респ. в поканата за участие при процедурите на договаряне без обявление.

За разлика от гаранцията за участие, която се дължи и представя от всички кандидати/участници в процедурата, то гаранцията за изпълнение се дължи само от участника, определен за изпълнител, като се представя до сключване на договора.

Гаранцията за изпълнение се определя от възложителя не като абсолютна сума (за разлика от гаранцията за изпълнение), а като процент от стойността на поръчката.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...